2008. február 16., szombat

Keresztrejtvényekhez - A - 01

A - … - vadászat, Aczél Tamás kortárs magyar író regénye (1994);

Aczél Tamás
A - … baculo ad angulum (lat.), példabeszéd: a.m.: a botról a szögre, az értelme: össze nem
illő következtetés;
A - … battuta, olasz zenei műszó - ütemesen a zenében - lazább részlet után visszatérni a
feszes, kötött lüktetésű tempóhoz;
A - … bor, Gárdonyi Géza színműve - Falusi történet 3 felvonásban - Budapesten a Nemzeti Színházban 1901 március 29-én játszották először;
A - … capella (ol.), zenei kifejezés: kizárólag csakis énekhangra írt zenedarab, a hangszerkiséret teljes kizárásával;
A - … capriccio, zenei kifejezés: valamely zenedarab előadása időmérték és kifejezés tekintetében az előadó művész tetszésére van bízva, de jelenti a tréfás modorban való előadást is;
A - … commodo (ol.), tetszés szerint a zenében
A - … condition (franc.), a.m. : feltételesen (az áru visszaküldhető)
A - … conto(ol.), számlára való törlesztés, részletfizetés fejében.
A - … dato (ol.), jelentése: a kelettől számított;
A - … deux mains (franc.), két kézzel(zongorajátékban,lovaglásnál)
A - … die (lat.), a.m.: attól a naptól fogva;
A - … discrétion (franc.), a.m.: tetszés szerint, kegyelemre;
A - … due (ol.), kettesével, kétszólamulag a zenében;
A - … dur, kemény hangnem a zenében
A - … fa, Tóth Árpád verse

Toth Árpád
A - … fortiori (lat.), a.m.: az erősebbiktől
A - … kalóz, Achard Marcel egyik színműve


A - … konzul, Monetti opera
A - … médium, Monetti opera
A - … nagymama, Csíky Gergely színműve
Csíki Gergely
A - … nap, Petőfi Sándor verse

Petőfi Sándor
A - … poco a poco, apránként, fokozatosan a zenében
A - … rom, Vörösmarty Mihály elbeszélő költ;
Vörösmarty Mihály
A - … telefon, Monetti opera
A - … tempo, az eredeti időmérték szerint a zenében.
A - … una corda, egy húron a zenében.
A - az ábécé első betüje.
A - az első hangja a zene alapját képező hanglépcsőnek.
Á - dehogy!
A - határozott névelő
A – óra vég!
A - osztrák gépkocsik jelzése
A - zenei hang
A(avancer) - a.m.: zsebórák szabályozó korongján gyorsítani
A(vitamin egyik hiánybetegsége) - bőrszarusodás
A(vitamin egyik hiánybetegsége) - farkasvakság
A(vitamin előanyaga) - karotin
A(vitamin) - axerophtol
A. E. I. 0. U. - latinul a.m.: Austriae Est Imperium Orbis Universi
A. E. I. 0. U. - magyarul a.m.: Ausztriáé az egész világ uralma;
A. E. I. 0. U. - olaszul a. m.: Austriae Est Imperare Orbi Universo
A.(anno) - dátumokban a.m.: évben.
A.(antiquo) - a.m.: ellenzem; betű a rómaiak szavazógolyóin.
A.a.(ana) - orvosi recepteken használatos kifejezés
a.a.a.C.(anno ante Christum)-Krisztus születése előtti évben.
A.C.- Arx Claudiopolis, Kolozsvár, mint pénzverőhely sziglája
A.c.(lat.) - anni currentis, a folyó év rövidítése
A.Ch.(anno Christi - lat.) - Krisztus születése utáni évben
A.Ch.(ante Christum-lat.) - Krisztus előtt
A.D.(anno Domini - lat.) - a.m.: az úr évében;
a.f.(anni futuri) - a.m.: jövő évben.
A.F.(Arx Fogaras) - felirat az erdélyi fejed. XVII.sz.ezüst-pénzein.
A.f.(rövidítés) - anni futuri (lat.) a.m.: a jövő évben;
a.m.(anno mundi) - a.m.:a világ(teremtésének)esztendejében.
a.m.(ante meridiem) - a.m.:délelőtt.
a.p.C.(anno post Christum) - a.m.: Krisztus születése után.
a.u.c.(anno urbis conditae) - a város(Róma)alapítása után.
a.u.s.(actum ut supra) - a.m.: mint fenn.
Aa - … Péter, kiváló németalföldi könyvkiadó(1655-1732).
Aa - a. m.: víz, folyó a dánoknál.
AA - görög hírügynökség
Aa - pára!
AA(American Airlines)- USA légitársaság
aa(ana) - orvosi recepteken használatos kifejezés
Ááá - ák
Aach - város Badenben, Stockach közelében.
Aach(Aache,Aa,Ach) - kis folyó Németország déli részén
Aachen - város a holland határszélen
Aacheni - … János, német festő(1552-1615).
Aacheni -... béke(I), Sp.o.ellen viselt rablóhadjárat(1668)
Aacheni -... béke(II), az osztrák örökösödési háború(1748)
Aakirkeby - fekete márványáról ismert dán város
Aakjear(mű) - A harag fiai
Aakjear(mű) - A rozs dalai
Aakjear(mű) - Az estcsillag alatt
Aakjear(mű) - Darócruhások
Aal - angolna, németül
Aal - kínai sárga porcellán 1700 körüli időből.
Aall(ejtsd: ól) - … Jakab, norvég államférfi(1773-1844)
Aalst - város Belgiumban
Aaltonen - … Vainö, finn szobrász(1894-1966)
Aaltonen(mű) - Béke-szobor
Aaltonen(mű) - Nurmi(szobor)
Aar - Bern folyója
Aar(Aare) - a Rajna leghatalmasabb svájci mellékfolyója
Aar(glecser) - a legnagyobb alpesi glecserek egyike
Aaraui -… béke, a toggenburgi háborúnak vetett véget(1712)
Aarberg - város a Svájci Bern kantonban
Aarburg - város a svájci Aargau kantonban
Aare(Aar) - a Rajna leghatalmasabb svájci mellékfolyója
Aarestrup - … Emil, dán költő(1800-1856)
Aargau - Svájc 16-ik kantonja
Aarhus(ejtsd: orhusz) - dán kerület Jütlandban
Aaron - jelentése:magas hegy(héber)
Aaron(Arum, növ.) - a.m.: árongyökér v. áronvessző
Ab - … -avus(lat.), a. m.: a nagyapának nagyapja
Ab - … incunabulis(lat.), a.m.: az első gyermekkortól fogva
Ab - … initio(lat.), a.m.: kezdettől fogva;
Ab - … intestato(lat.), a.m.: végrendelet nélkül;
Ab - … origine, a.m.: a kezdetektől;
Ab - … ovo Ledoe(lat.), a.m.: Leda születésétől kezdve
Ab - … ovo(lat), a.m.: kezdettől, eleve;
Ab - a káldoknál az év első hónapjának neve
ÁB - Állami Biztosító röviden
Ab - Kaba közepe!
AB - vércsoport
Aba - … Alolbód, Leusták erdélyi vajda fia
Aba - … Demeter, Bodrogmegye főispánja II. Endre alatt
Aba - … Novák Vilmos,festő, grafikus(1894-1941)
Aba - … Sámuel, Edömér kún vezér leszármazotja
Aba - a legrégibb magyar nemzetségek egyike
Aba - dúrva, festetlen nemezposztó
Aba - Fehér megyei község
Aba - sellő, kivel Poseidón Ergiskost nemzette.
Aba - teve vagy kecskeszőrből készült durva pamutkelme
Aba - város az ógörög Fókiszban, Apollón híres szentélyével
Aba(mű) - Cirkusz(festmény)
Aba(mű) - Hősök-kapuja(festmény)
Aba(mű) - Kubikosok(festmény)
Aba(mű) - Savonarola(festmény)
Ababa - szigetcsoport Melanéziában
Ababasz(indus szó) - jelentése: férfiak.
Ababde - néptörzs Felső-Egyiptomban és Nubiában
Abacekek - cserkesz törzs a Kaukázus északi részén
Abacija - albán hegycsúcs
Abacinare(lat.) - középkori büntetés(megvakítás izzó vassal)
Abaco(ejtsd:abako) - a Bahama szigetcsoport két szigete
Abactio - … pecorum(lat.), a.m.: marha elhajtása peres területről
Abadan - ázsiai kikötő
Abadeh - város Farzisztánban, Perzsiában
Abádi -…Benedek, az első magyar nyelvü könyv nyomtatója
Abaditák - mór dinasztia, 1031-91. uralkodott Szevillában.
Abaffy -…Ferenc(1732-1817),Árvamegye alispánja és követe
Ábágár - az örmény nyomdászat megalapítója(XVI.sz.)
Abagos(tájszó) - zsirtüszők(németül:Mitfresser)
Abai - a Kék Nilus felső folyása
Abajdóc - … -káposzta(Crambe Tataria) a.m.: tatárrépa
Abaka(növ.) - más néven: manillakender
Abakusz(gör.), a régi rómaiak számoló ércasztala
Abálás - hús- vagy zöldségfélék vizzel való párolása
Abalienál(lat.) - eloroz, elsikkaszt;
Abalienatio(lat.) a. m.: elidegenítés, eltulajdonítás;
Abaliget - Baranya megyei település
Abalus(Baltia)-Plinius borostyánkő-szigete a Balti tengerben
Abancourt - ... Károly, a szabadságharc egyik áldozata
Abarim - hegység Palesztinában, a Holttengertől ÉK-re
Abárló - leforrázásra szolgáló edény
Abás - Argos királya, a fókiszi Abai alapítója
Abasár - Heves megyei helység
Abásiak - Eubea görög sziget legrégibb,trák eredetü lakosai
Abasszi - perzsa pénznem
Abat -… -jour(ejtsd: aba-zsúr)a.m.:ferdén elhelyezett ablak a falban
Abatos - sziklasziget a Nilusban, Osiris és Isis sirjaival
Abattant(ejtsd: abattán) - csapó ablaktábla
Abaújvár - BAZ megyei vár
Abba - a.m.: atya, az uj testamentombam isten elnevezése;
ABBA(együttes egyik tagja) - Andersson Benny
ABBA(együttes egyik tagja) - Faltskog Agnetha
ABBA(együttes egyik tagja) - Lyngstad Annifrid
ABBA(együttes egyik tagja) - Ulvaeus Björn
Abbadón - János jelenéseiben a pusztulás angyalának neve
Abbadón(héber)-a.m.: pusztulás, a pusztulás helye, örvény
Abbasz - Nagy, persa sah, a Szofik dinasztiájából
Abbasz - … Mirza, persa herceg(1783-1853)
Abbasz - pasa, Egyiptom alkirálya(1813-1854)
Abbasz - Mohammed prófeta nagybátyja(Mekka Kr. u. 566)
Abbate(olaszul) - a.m.: apát, abbé;
Abbázia - Opatia
Abbé - apát
Abbé - francia eredetűszó, jelentése: apát;
Abbeokuta - város Afrikában
Abbott - … John Stevens, amerikai történetíró(1805-1877)
Abbreviátorok - a pápai iroda jegyzői és titkárai
Abbreviatura - a.m.: rövidítés.
Abbuna - a.m.:«mi atyánk», az abissziniai ker. egyházi feje
Abcug - le vele(latinul)
Abcug ! - a.m.: le vele, ki vele;
Abd - … el Kader, kabil fejedelem(1807-1883)
Abd - ... ul Aziz, török szultán(1830-1876)
Abd - … al-malik, omajjád kalifa. Meghalt 705-ben.
Abd - … ul Hamid, török szultán(1725-1789)
Abd - … ul Kerim pasa, török hadvezér(1807-1885)
Abd - … ul Medsid török szultán(1823-1861)
Abd(arab) - a.m.: szolga;
Abda - görög szeszesital
Abd-al-Malik - az Arab Birodalom egyik omajád uralkodója
Abdéra - Herakles építette Abdéros tiszteletére
Abderita - bárgyu, együgyű
Abdéros - Hermes fia;
Ábdeszt(perzsa) - a.m.: kézviz(mosakodáshoz);
Abdi - … pasa,Buda várának utolsó török parancsnoka(98-ik)
Abdias - apokrif irat szerzője
Abdicatio(lat.) - a.m. lemondás;
Abdominales(állat) - nyilthólyagos csontoshalak csoportja
Abdulak - keleti (arab-török) férfinév
Abdulhak - keleti (arab-török) férfinév
Abdullah - …-khán, Iszkender khán fia(1533-1597)
Abdullah - keleti (arab-török) férfinév
Abe - … Kóbó, japán író(1924-1993)
Abe(Kobo egyik műve) - A dobozember
Abe(Kobo egyik műve) - A fal
Abe(Kobo egyik műve) - A homok asszonya
Abe(Kobo egyik műve) - A másik arc
Abe(Kobo egyik műve) - A meggyuladt térkép
Abe(Kobo egyik műve) - A negyedik jégkorszak
Abe(Kobo egyik műve) - Bottá változott férfi
Abe(Kobo egyik műve) - Rabszolgavadászat
Abe(Kobo egyik műve) - Szellem Rt.
Abécefű - keletindiai, egynyári fészkesnövény
Ábel - a bibliai Ádám és Éva fia, Káin és Szet testvére
Ábel - a.m.: lehellet, Ádám és Éva második fia
Abel - angol férfinév
Abel - Arne Thomas Augustin, angol zeneszerző egyik műve
Abeliták(abeliánok) - ker. eretnek felekezet a IV.században
Abell - … Kjeld, dán drámaíró(1901-1961)
Abell(Kjeld egyik műve) - A kék pekingi
Abell(Kjeld egyik műve) - A látnokság adománya
Abell(Kjeld egyik műve) - Anna, Zsófia, Hedvig
Abell(Kjeld egyik műve) - Az elmaradt dallam
Abell(Kjeld egyik műve) - Napok egy felhőn
Abell(Kjeld egyik műve) - Silkeborg
Abelson - amerikai fizikus
Abendberg - hegy a svájci Bern kantonban
Abeokuta - város Felső-Guinea keleti részén
Aberavon - kikötő a walesi Glamorganshireben
Aberbrothick(ejtsd: ébberbrothik) - skót város;
Aberdare - hegység,hegylánc az egyenlítőalji Keletafrikában
Aberdare - város az angliai Glamorganshireban (Wales)
Aberdeenshire(ejtsd: ebberdinsír) - skót grófság;
Abese - Vadai ország fővárosa Közép Szudánban
Abházia(székhelye) - Szuhumi
Abibus - vértanu, Licinus császár alatt halt vértanú-halált
Abidjan - afrikai kikötő
Abidosz - régi egyiptomi város, a thinitiai tartományból
Abietin - terpentint tartalmazó gyantaszerü anyag
Abingdon(ejtsd: ebbingd'n) - város Berk grófságban
Abinzok - tatár nép a Koliván ércdus hegyei között
Abipon - egykor hatalmas indus törzs argentinában
Abituriens(lat.) - az érettségi után az iskolából távozó tanuló
Abitúrium - érettségi
Abizumi - japáni öböl
Abjudicatio(lat.) - a.m.: törvényes megtagadása valaminek;
Abjuratio(lat.) - a m.: eskü alatt való letagadás, leesküdés;
Abkházok - kaukázusi hegylakó nép
Abláció - glecserek olvadása
Ablak - nyilászáró
Ablakadó - Angliában 1696-ban vezették be
Ablakocska - Alfieri Vittorio, olasz drámaíró, költő egyik műve
Ablakos - üveget bemetsző házaló iparos
Ablakosság - foghíjas gabona
Ablaktálás - a gyümölcsfák nemesítésének egyik módja
Ablakvédő - redőny, roló, zsalu, zsalugáter, spaletta;
Ablanc -1233-1412 okirat szerint Sopronmegye egyik völgye
Ablaszt(görög) - nem csirázó, terméketlen
Ablata(lat.) - a sebészetben a.m.: amputálás.
Ablata(lat.) - a.m.: az ellopott, az eltolvajlott;
Ablata(lat.) - ártalmas anyagok eltávolítása a testből;
Ablatio(lat.) - a.m.: tolvajlás;
Ablativus(lat.) - elvivő, eltávolító;
Ablaut - magánhangzóváltakozás német igeragozáskor
Ablegátus - követ, küldött
Ablegátus(lat.) - a régi magy. országgy. a mágnások képv.
Ablegátus(lat.) - a.m.: másodrangú, különösen pápai követ;
Ablepharus - … Fitz.(állat), ázsiai rövídfarkú gyíkfaj
Ablepsia(gör.) - a.m.: vakság;
Ablocatio(lat.) - a.m.: bérbeadás;
Abluentia(lat.) - a.m.: hashajtószer;
Ablutio(lat.) - lemosás, katólikus szertartási cselekmény
Abnegatio(lat.) a.m.: tagadás;
Abnér - Saul király vitéz hadvezére
Abnormis(lat.) - a.m.: a szabálytól eltérő;
Abnormitás - más néven: rendellenesség
Abo(ejtsd: obo;finnül:Turku)-1816-ig Finnország fővárosa volt
Abody - … Béla, író, műfordító(1936-1990)
Abody(Béla egyik műve) - Az opera fellegvárai
Abody(Béla egyik műve) - Félidő
Abody(Béla egyik műve) - Indulatos utazás
Abody(Béla egyik műve) - Jó utat fiatalok!
Abody(Béla egyik műve) - Lélekvesztő
Abody(Béla egyik műve) - Mindent bele
Abody(Béla egyik műve) - Nnyomozás
Abody(Béla egyik műve) - Szervusztok
Abody(Béla egyik műve) - Úton-útfélen
Abolicionisták(lat.) - a büntetőjogban a halálbüntetés ellenei;
Abolicionisták(lat.) - a rabszolgaság eltörlésén fáradoztak;
Abolitio(lat.) - jogi értelemben pertörlés;
Abolitio(lat.) - a.m.: megsemmisítés;
Abomasus(lat.) a kérődző állatok gyomra;
Abominabilis(lat.) - utálatos;
Abominatio - a.m.: utálat, átkozás;
Abonens - bérlő, előfizető
Abonett - kalóriaszegény táplálék
Abongo - néptörzs a Kongónál Gabonban
Abonné(franciául) - a.m.: elöfizető;
Abonyi - … Lajos, író(1833-1898)
Abonyi(Lajos egyik műve) - A betyár kendője
Abonyi(Lajos egyik műve) - A falu rossza
Abonyi(Lajos egyik műve) - Leányasszony
Abonyi(Lajos egyik műve) - Magduska öröksége
Abonyi(Lajos egyik műve) - Panna asszony leánya
Aborigines(lat.) - a.m.: őseredetü, őslakó;
Aborticidium(lat.) - a.m.: abortusz
Abortiv(gyógyulás) - a rendesnél rövidebb idő alatt gyógyul
Abortiv(szerek) - elhajtó, vetéltető szerek
Abortusz(lat.) - a.m.: vetélés;
About - … Edmond, Francis, Valentin, francia iró(1828-1885)
Ábovián - hírneves örmény író(1806-1848)
Abraham - … F.Murray, am.színész(1939-)
Abraham - … F.Murray,az Amadeus c.oszkárdíjas am.f. szereplője
Ábrahám - … Pál, operett zeneszerző(1892-1960)
Abraham - amerikai színész
Ábrahám - Terachnak fia, a zsidók ősapja.
Abraham( F.Murray egyik filmje) - A sebhelyes arcú
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Amadeus
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Arózsa neve
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Az özvegy szeme
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Az utolsó akcióhős
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Baby Face Nelson
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Berlin hív
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Dillinger és Capone
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Édes gyílkolás
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Egy ártatlan ember
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Hiuságok máglyája
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Játék a túlélésért
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Kemény eső
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Légörvény
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Mimic
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Nostradamus
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Óriások évada
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Richard nyomában
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Ritz fűrdőház
Abraham( F.Murray egyik filmje) - Személyes esély
Abraham( F.Murray színész filmjei) - A harmadik megoldás
Ábrahám(bokra-növ.) - szűzbariska
Ábrahám(felesége) - Sára
Ábrahám(fiai) - Izmael, Izsák;
Ábrahám(Pál egyik operettje) - Bál a Savoyban
Ábrahám(Pál egyik operettje) - Dzsaina
Ábrahám(Pál egyik operettje) - Hawaii rózsája
Ábrahám(Pál egyik operettje) - Viki
Ábrahám(Pál egyik operettje) - Viktória
Ábrahám(Pál egyik operettje) - Zenebona
Ábrahám(szolgálólánya) - Hágár
Abrak - töményített takarmányféleség
Abrakadabra - keleti varázsszó, gnosztikus, büvös erejű;
Abrakbabó (növ.) - más néven: kaszanyüg
Abrakborsó(Vicia sativa) - más néven: lóborsó, vadlencse
Abramson - … Ábrahám, híres bélyegmetsző(1734-1811)
Ábránd - érzelemes képzelődésekkel teli lelkiállapot
Ábránd - fantázia, fantazmagória, illúzió, délibáb, utópia
Ábránd - lazán összefüggő szabadon szerkesztett zenemű
Ábrándvilág - id. Ábrányi Kornél zeneszerző egyik műve
Ábrányi - … Emil ifj. zeneszerző(1882-1970)
Ábrányi - … Kornél id. zeneszerző(1822-1903)
Ábrányi -…Emil, a Kisfaludy és Petöfi-társaság tagja(1850-)
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - A vak katona
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Ave Maria
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Az éneklő dervis
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Bizánc
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Don Quijote
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Epikus szvit
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Ködkirály
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Magyar szvit
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Monna Vanna
Ábrányi(Emil ifj. zeneszerző művei) - Paolo és Francisca
Ábrányi(Kornél id. zeneszerző egyik műve) - Ábrándvilág
Ábrányi(Kornél id. zeneszerző egyik műve) - Búcsú
Ábrányi(Kornél id. zeneszerző egyik műve) - Keservek
Ábrányi(Kornél id. zeneszerző egyik műve) - Rege-dal
Ábrás(szövet) - színes ábrákkal, vázlatokkal ellátott szövet
Abraxas - mágus és alkémista által használt, bűvös szó
Ábrázat - arc, orca, fizimiska, fiziognómia
Ábrázió - a tenger hullámainak pusztító munkája
Ábrázolás - tárgyak,események körvonalainak visszaadása
Abrégé(franciául) - a.m.: kivonat, rövid foglalat, vázlat.
Abrenuntiatio(lat.) - a megkeresztelt lemond az ördögről
Abrogáció(lat.) - eltörlés törvény, törvény által való eltörlése
Abroma(növ) - kákaómályva
Abroncs - a hordó dongáit összefoglaló karika alakú kötelék
Abroncsszoknya - krinolin
Abrosz - asztalterítő,ábrás szövet,lenből v. pamutból készül.
Abruta(növ.) - más néven: Istenfa
Absalon - 1158-ban püspök volt, II. Géza bizalmas embere.
Absalon(bibliai-anyja) - Macha
Absalon(bibliai-apja) - Dávid
Absalon(bibliai-féltestvére) - Amnon
Absalon(bibliai-húga) - Támár
Abscessus - a.m.: tályog;
Absens(lat.) - a. m.: távollevő;
Absentia(lat.)-a.m.: távollét, különösen távollét az országból;
Absentium ablegatus(lat.) - a.m.: távollevők követe;
Absinthium(növ.) - a.m.: üröm.
Absinthol - az ürömben előforduló kámforféleség
Absit(lat.) - a m.: távol legyen tőlem, isten mentsen!
Absolon - … Lilienberg Dániel,Tököly Imre kancellárja
Absorbentia(lat.deodorisantia)-szagtalanító,dezinficiáló szer
Abstergentia(lat.) - a.m.: hashajtószer;
Abstract(lat.) - a.m.: elvont;
Absyrtos( Apsyrtos, Axyrtos) - Aiétés,Kolchis királyának fia
Abszcissza - független változó
Abszentizmus - nagybirtokosok távolléte birtokuktól
Abszint - ánizzsal készült, zöld szinű erős ürmöspálinka
Abszint - ürmös pálinka
Abszint - zöldes színű, igen erős, űrmös pálinka
Abszolúció - feloldozás, bűnbocsánat
Abszolució(lat.) - feloldás egyházi és isteni büntetések alól
Abszolút(ellentéte) - relativ
Abszolut(esztetika) - a szép legmagasabb fokának jelzője
Abszolut(lat.) - a.m.: feltétlen;
Abszolút(szabályzás) - feltétlen érvénynyel bíró szabály
Abszolut(tag) - ismeretlent nem tartalmazó algebrai tag
Abszolut(zene) - kizárólag csakis a tiszta zenei szépség
Abszolutizmus - egyeduralmi államkormányzat
Abszorpció - energia elényelés
Abszorpció - gáz és gőz szilárd testek általi felszívása
Absztinencia(lat.) - étkezéstől való tartózkodás
Absztinens - elvből tartózkodó
Absztrahál(lat.) - a.m.: elvon valamit
Absztrakció - elvont fogalom
Absztrakt(ellentéte) - konkrét
Abszuák(abszuék) - abkházok a saját nyelvükön
Abszurd - képtelen, lehetetlen
Abszurd(lat.) - ami a józan észnek ellenmond
Abszurdum - képtelenség
Abu - … al-Abbász al-Szaffáh, abbászidai uralkodó;
Abú - … Bakr, Arab(Birodalom egyik uralkodója
Abú - … Bekr, Mohammed első utóda, az iszlám első kalifája
Abu - … -Dzabi, arab emírségekbeli kikötő
Abu - … -Dzabi, az Arab Emírségek fővárosa
Abu - … -el-Abjad, arab emírségekbeli sziget
Abu - … Haffi, spanyol mór fejedelem. Utódjai a haffidák
Abu - … Klea, helység Egyiptomban, a Bajuda pusztán
Abu - … -Músza, arab emírségekbeli sziget
Abu - … Nuvász, híres arab költő(762- 815)
Abu - … Rof, nomád életet élő arab törzs, Szennárban
Abu - … -Szimbel, szikla a Nilus nyugati partján
Abu - … Talib, Ali kalifa apja
Abu - … Temmám, nevezetes arab költő( 807-842)
Abu - arab férfinév
Abu - keleti (arab-török) férfinév
Abu - magában álló hegy az Aravali hegylánc déli végén
Abú(arab) - a.m.: apa;
Abuja - Nigéria fővárosa
Abukir - a régi Kanopos; Alsó-egyiptomi helység
Abukiri(csata győztese) - Nelson
Abul - … Dzabi, ázsiai kikötő
Abulfazi - nagyvezér, történetíró, Akbar nagymogul barátja
Abulghazi - ... Behadur, khivai khán, történetíró(1605-1665)
Abulia(gör.) - az előrehaladott butaság egyik főtünete
Abundantia(lat.) - a megszemélyesített bővelkedés
Abusér(Busir) - kikötöhelye, a perzsa öböl mellett
Abusus(lat.) - a.m.: visszaélés;
Abutilon - … Adans.(növ.), selyemmályva
AC(Air Canada) - kanadai légitársaság
Acacia - … arabica, a keleti Szahara egyik fája
Acacia - … hórrida, az afrikai Fokföld egyik növénye
Acacia - … Willd., akácfa, igazi.
Acadialit(ásv.) - a Chabazit vasoxidtól vöröses változata
Acajou(növ.) - akassúfa
Acalycatus(növ.) - a.m.: kehelytelen;
Acalyphaceae(növ.) - szélfűnemüek;
Acamapichtli - azték uralkodó
Acanthaceae(növ.) - akantuszfélék;
Acanthia(állat) - poloska;
Acanthodermis(növ.) - a.m.: tüskésbőrű
Acanthoides(növ.) - a.m.: akantuszképű
Acanthometrae(állat) - sugárállatkák
Acanthoplia - a.m.: tövises cigánymogyorók
Acanthoplius - a.m.: tövises, tövisekkel fegyverzett
Acanthopsis - … Harvey(növ.)-az akantuszfélék növénygénusza
Acanthosicyos - narasz, töviskabak, a tökfélék növényneme
Acapulco - kikötő város a mexikói Guerrero államban
Acapulco - mexikói üdülőhely
Acarina(lat.) - atkák
Acarisis(lat.) - fahimlő
Acarthopteri(állat) - a csontos halak osztályának rendje
Acarus - … folliculorum, bőratka
Acat - gyomnövény
Acatolás-mélyen gyökerező gyom gabonából való kiszúrása
Acaulescentia(növ.) - szártörpeség
Acca - … Larentia, Faustulus felesége
Accapareur(ejtsd: akkaparőr) - uzsoraszerü összevásárlás
Accelerando(ejtsd: acscse-) - gyorsítva a zenében
Accensi(lat.) - tartalékos, fegyvertelen római katonák
Accentor(állat) - az árcsőrü éneklö madarak egyik neme
Accentus(lat.) - hangsúly
Accepi(lat.) - (nyugtát)felvettem;
Accepisse(lat.) - a nyugtázat;
Accepta(lat.) - az elfogadott, a bevétel;
Acceptabilis(lat.) - elfogadható;
Acceptans - aki a reá kiállított váltót elismeri és elfogadja;
Acceptatio(lat.) - váltóra tett irásbeli, nyilatkozat elfogadása;
Accessorium(lat.) - a.m.: járulék, melléklet;
Accessus(lat.) - a.m.: közeledés;
Accidens(lat.) - esetleges;
Accidentalia(lat.) - mellékes, helyesebben esetleges;
Accidentia(lat.) - módosító jelek a zenében
Accise(lat.) - fogyasztási adó
Accius(v.Attius) -…Lucius,latin szomorujátékíró(Kr.e.170-94)
Acclimatisatio(lat., növ.) - klímásítás, akklimatizáció;
Acclinatio(lat.) - hajlás, hajlandóság;
Accolade(franc.)-nagymesteri átölelés lovagrendi felvételkor
Accolti - … Benedetto,a firenzei köztárs.Kancell.(1415-1466)
Accomenda(lat.)-középkori(olaszországi)szerződési viszony
Accomodatio(lat.) - alkalmazkodás, fizikai értelemben
Accompagnato(ol.,ejtsd: akkompanyato)-kisérve a zenében
Accompagnement(franc.) - kiséret a zenében
Accopiato(ol. zenei műszó) - a.m.: egybekötve
Accordando(ol.) - hangolás, hangpróba a zenében
Accouchement(franc.ejtsd:akkus' mán)-szülés,lebetegedés;
Accra - afrikai kikötő
Accra - Ghána fővárosa
Accrescendo(ol) - növekedő erővel a zenében
Accrington - város Lancaster angol grófságban
Accubatio(lat.) - fekvő helyzetben való ülés a rómaiaknál
Accusatio(lat.) a.m.: vád;
Accusativus(lat.) - (nyelvtani) tárgyeset;
Acél(öntőforma) - kokilla
Acél(Thomas eljárással gyártott) - Darby
Acélbuga - acéldarab, melyet hengerek közt kinyujtanak
Acélkévelés - az acél finomításának egyik módja
Acélos(búza) - élénk fényű, sikos fogású búzafaj
Acélötvözetek - elinvar
Acephala(állat) - a lágytestü állatok egyik csoportja
Acer - növénynem, magyarul juhar
Aceras(áll.) - a.m.:szarvatlan;
Aceras(növ.) - a.m.: sarkantyútlan;
Acerina - … Cuv.(állat), a tüskeparás családjába tartozó halnem
Acerineák(v. Aceraceák - növ.) - a juharfafélék családja
Acerites(növ.) - ősjuhar;
Acerosae(növ.) - tűlevelü fák;
Acerra(ejtsd: acsérra) - város Caserta olasz tartományban
Acetabularia - … Lamour(növ.), ernyőalaku bekérgezett moszat
Acetabulum(lat.) - vápa, izületi gödör, izvápa;
Acetátok - az ecetsav sói
Aceticum(lat.) - ecetsav;
Acetilén(Acetylen) - szintelen, kellemetlen szagu gáz
Acetilklorid - az ecetsav gyökének klórral való vegyülete
Acetométer - ecetsavtartalom meghatározó készülék
Aceton - propilalkohol oxidációjakor keletkező folyadék
Acetonitril(Methylcyanid) - cián és metil gyökök vegyülete
Acetum - az ecet latin neve
Ach(Aach,Ache)-a.m. Aa, kis folyó Németország déli részén
Acha - esztergomi érsek szt. László király idejében(1093)
Ácháb - Izrael királya Omri fia és utódja. (875-853)
Achaenium(növ.) - kaszat
Achajmenés - a perzsák fejedelme(meghalt Kr.u.330)
Achájok - a görög nép egyik főtörzse
Achalm - a Rauhe Alp hegycsúcsa(712 m. magas)
Achamot - Valentinus gnosztikus rendszerének egyik éona
Achard - … Marcel, francia színműíró(1899-1974)
Achard - Quincai és Jumiegesi szt. apát.Megh. 687-ben
Achard(mű) - A bolond lány
Achard(mű) - A kalóz
Achard(mű) - Fajankó
Achard(mű) - Kókuszdió
Acharius - szent.,Noyon- és Tournai-megye püspöke.
Achasvérós - Xerxes perzsa király
Achát - ásvány
Achát - ásvány
Achát - kvarcféleség
Achát - ónix
Achát(ásv., Achates sziciliai folyó után) - fontos drágakő
Achatés - Aineias hű bajtársa
Achatina Lam.(állat) - a tüdőscsigák egyik neme
Acház - Juda királya, Jóthám fia és utóda 735 körül
Acházjáhu - Acháb fia, Izraelország királya 853-852-ig
Ache(Aach,Aa,Ach) - kis folyó Németország déli részén
Acheilarion(növ.) - ajaktalanság;
Achelóos - észak Görögország legjelentékenyebb folyója
Achen - … -tó, Észak-Tirolban, Schwaztól északra
Acherón(most Fanariotikosz) - folyó a régi Thesprotiában
Acherontia(állat) - a szürkületi lepkékhez tartozó lepkenem
Acherusia - Görögo.Epirus tartományának mocsaras tava
Achia(növ.) - uborka
Achiar(indiai csemege)-kókuszecetbe rakott bambuszhajtás
Achill(ejtsd: ékkil - sziget Írország DNy-i partján
Achillea(növ.) - Cickafarkkóró
Achillein - vörösbarna, vizben oldható, kémiai szesz
Achilleion - Erzsébet királyné korfui palotájának neve
Achilles - … -ín (tendo Achillis), kéthasu lábikraizom
Achilleus - … Tatios(v. Statios) - ismert görög regényíró;
Achilleus - szent vértanu.Ünnepe május 12-én va.
Achilleus(lat. Achilles)-a görögök legnagyobb nemzeti hőse
Achirusz(gör.,lat.) - a.m.: kéz nélkül született
Achitófel - Dávid hűtelen tanácsadója
Achivok(lat. Achivi) - jelentése: homérosi görögök
Achlamydeus(növ.) - lepeltelen;
Acho(v.Akinc) - csecsenc;
Acholia(gör.) - orvosilag az epe hiányára utaló kifejezés
Achorion(növ.) - ótvar penész
Achras L.(növ.) - a Sapotaceák növényneme(szapotillszilva)
Achroit(ásv.) - teljesen szintelen, viztiszta turmalin
Achromatopsia - a.m.: színtévesztés;
Achtaragdit - földes, agyagféle ásvány
Achtermann - …Teodor Vilmos,német szobrász(1799-1884)
Achtheres - … Nordm.(állat), evezőlábú rákok
Achtuba - a Volga alsó ága
Áchund(Áchond)-a vallástudósok és papok címe Perzsiában
Achyranthae(glumaceae - növ.) - pelyvásfüvek
Acicularis(növ.) - vékonytűs,tüskés,tűhegyü
Acidalius - Valens, német hümanista(1567-1595)
Acidimetria - a.m: kémiai elemzés;
Acidit(ásv.) - kovasav-tartalomban gazdag eruptiv kőzet
Acidum - a sav latin neve
Acidum - sav latinul
Acies - … campi Florae, római hely(a pápai törvényeket felolvasása)
Acies(lat.) - katonai műszó, a.m.: harcvonal v. szárny
Acinctina - … v. Suctoria, az ázalékállatkák egyik alosztálya
Acincum - Ó-Buda, régebbi latin elnevezése
Acini - … di pepe (ol., ejtsd: ácsini), a.m.: borsszemek;
Acinifolius(növ.) - a.m.: acinuslevelü;
Acinos - … Moench(növ.), egyvirágu, nem bogernyös
Acinus (lat.) - bogyó v . tüsző
Acinus(lat.-orvostud.) - mirigyes szervek véghólyagjai
Acipenser L.(állat) - a zománcos halak egyik neme
Ackermann - ... Lujza Viktória, francia költőnő(1813-1890)
Ackner - Mihály János, erdélyi ásvány földtankutató(1782-1862)
Acne - … rosacea s. rosea (rézpír,rezes orr), idült bőrbetegség
Acoelomata(állat) - testüregnélküli állatok
Aconcagua - Közép-Chile egyik legnagyobb tartománya
Aconcagua(6959 m) - Argentína legmagasabb pontja
Aconitum(növ.) - sisakvirág
Acquisiteur(franc., ejtsd: akizitőr) - jelentése: biztosítási ügynök
Acquit(franc., ejtsd: akki) - jelentése: a váltót megkaptam
Acramphibrya(növ.) - tobzosak , kétsziküek(csúcskörnövők)
Acrania(koponyátlanok) - legalsóbb gerincesek v. ősgerincesek
Acre - angol földmérték ,1 acre (7/10 katasztr. hold) = 40,467 ár
Acre - angolszász területmérték
Acre - brazil tagállam
Acre(Akka, bibl.:Akko; görög.:Ptolomais;) - város Szíriában
Acridiodea - a.m.: sáskafélék;
Acridium(állat) - sáska
Acroblastae(növ.)-tetőcsírás, tetőnnövők, mohák egyik csoportja
Acrocephalus(állat) - a fülemilefélék családjába tartozó madárnem
Acrocomia(növ.) - a.m.: pálcikás spóra;
Acronius lacus - a bódeni tó régi neve
Across country(ejtsd: ekrösz köntri) - a.m.: árkon-bokron keresztül
Acsa - a zselizi(szilizi)benedekrendi apátságot alapítója
Acsa - Magyarország nádora 1061-ben
Acsa(állat) - szitakötők
Acsád - Vas megyei község
Acsády - … Ádám Péter de Acsád veszprémi püspök(megh. 1744)
Acsai - … fehér, hazai, fehérmegyei szőllőfajta
Acsang - ázsiai nép, népcsoport
Acta - … Martyrum(lat.), vértanuk emlékiratai
Acta - … Pilati, görög nyelvű, újszövetségi apokrif irodalom terméke
Acta - … Sanctorum (lat.), feljegyzések gyüjteménye a szentekről
Acta(lat.) - a történtek hivatalos följegyzése a rómaiaknál
Actaea(növ) - békabogyó
Actaeonella(áll.) - a krétában előforduló ásatag tengeri csiga;
Acti - … labores jucundi (lat.), a.m.: munka után édes a nyugalom
Actinomorph(növ.) - a.m.: sillagszerű;
Actio - … curiosa (lat.), a.m.: furcsa színjáték;
Actionnaire(franc.) - a.m.: részvényes;
Actions - … de jouissance (franc.), a.m.: élvezeti jegyek;
Activa(lat.) - a.m.: cselekvő vagyonállapot,
Activum(lat.) - a nyelvtanban az ige cselekvő alakja
Acton(ejtsd: ekt'n) - város Midlesex angol grófságban
Actum - … ut supra (lat.), a.m.: kelt mint fent;
Actum(lat.) - a.m.: megtörtént;
Actus - … majoris potentiae (lat.), a.m.: hatalmaskodás;
Actus(lat.) - bírói eljárás melyhez jogi következmények füződnek
Acu - … tetigisti (lat.), példabeszéd, a.m.: fején találtad a szeget;
Aculeatus(növ.) - a.m.: tüskés;
Aculeus(növ.) - a.m.: tüske;
Acuma - … d'Nunius, bibornok, portugál inquizitor(megh.1750)
Acumbre - spanyol bormérték = 1/8 arroba = 2,02 liter
Acumen(lat.) - a.m.: elmeél, éles elme;
Acuminatus(növ.) - a.m.: kihegyezett;
Acumincum(ejtsd: akuminkum) - pannoniai város volt
Acupressura(lat.) - a.m.: tűnyomás;
Acupunctura(lat.) - tűvel való vizsgálás;
Acusticus(nervus) - a.m.: halló ideg;
Acutus(lat.) - a.m.: éles hangjel;
Acyclicus(növ.) - a.m.: csavarmentű virág;
Aczél - … Tamás, író, újságíró(1921-1994)
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Éberség, hűség
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Ének a hajón
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Jelentés helyett
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Láng és parázs
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Szabadság a hó alatt
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Tisztító vihar
Aczél(Tamás, író, újságíró egyik műve) - Vihar és napsütés
Ács - tetőépítő iparos
Ácsbárd - széles, lapos és félszántu pengéjü szerszám
Ácsfa - tetőgerendához szükséges tölgy v.fenyőfa
Ácsfejsze - ékalakú, kétszántú és hosszú nyelű szerszám
Ácsi - a.m.: hallgass! csend!- muzsikus cigány elhalgattatására
Acsin - a.m.: a béke helye, független szultánság Szumatra szigetén
Acsinszk - város Szibiriában
Act(ang., ejtsd: ekt) - az angol jogi műnyelvben, a.m.: határozat;
Acta - … Apostolorum (lat.), a.m.: Apostolok cselekedetei;
Acta -… Eruditorum (lat.),az első német tudományos folyóirat címe
Ácskréta - ácsok által használt vörös-agyagvasérc
Ácsolat - bányaüregek beomlása ellen biztosító faszerkezet
Ácsszérü - az ácsmunkák készítésének helye
Ácsteszér - Táncsics Mihály szülőhelye
Ad - … absurdum (lat.), a.m.: valakit nevetségessé tenni;
Ad - … acta (lat.), a.m.: az aktákhoz;
Ad - … acta, irattárba latinul
Ad - … analogiam (lat.), a.m.: valaminek a mintájára, példájára;
Ad - … arma (lat.), a.m.: fegyverre, dologra!
Ad - … audiendum verbum (lat.), a.m.: a szó meghallására;
Ad - … bene placitum (lat.), a.m.: tetszés szerint;
Ad - … bestias (lat.), a.m.: a vadállatokhoz, vettessen vadállatok közzé
Ad - … calendas graecas (lat.), a.m.: a görög kalendák napján
Ad - … calendas graecas (lat.), a.m.: sohanapján(nincs görög kalenda)
Ad - … dominici gregis custodiam - 1827 ápr. 11-én kelt bulla
Ad - … exemplum (lat.), a.m.: például;
Ad - … extremum (lat.), a.m.: végletekig, végül;
Ad - … futuram memoriam (lat.), a.m.: maradandó emlékül;
Ad - … hastam (lat.), a.m.: nyilvános árverésre;
Ad - … hoc (lat.), a.m.: erre;e célra létrehozott helyettesítő hivatal;
Ad - … hoc (lat.), alkalmi, egyszeri, ideiglenes
Ad - … honores (lat.), a.m.: címzetes, tiszteletbeli;
Ad - … inferos (lat.), a holtakhoz, az alvilágba;
Ad - … infinitum (lat.), a.m.: a végtelenségig;
Ad - … instar (lat.), a.m.: hasonló, egyenlő;
Ad - … interim (lat.), a.m.: ideiglenesen, egyelőre, addig is;
Ad - … justificandum (lat.), a.m.: igazolás végett;
Ad - … maiorem Dei gloriam (lat.), a.m.: Istennek nagyobb dicsős.
Ad - … manus proprias (lat.), a.m.: saját kezébe;
Ad - … marginem (lat.), a.m.: margószéli megjegyzés, (*) csillag, szám;
Ad - … meliorem (lat.), a.m.: későbbre helyezni az adósság kifizetését
Ad - … modum (lat., a.m.: valaminek módjára;
Ad - … nauseam usque (lat.), a.m.: az undorodásig;
Ad - … norman (lat.), a.m.: minta szerint;
Ad - … notam (lat.), a.m.: előjegyzésbe (veendő);
Ad - … notitiam(lat.), a.m.: értesítésül, tudomásul;
Ad - … oculos (lat.), a.m.: szem előtt;
Ad - … partem (lat.), a.m.: részben;
Ad - … patres (lat.), a.m.: az atyákhoz (menni), meghalni;
Ad - … perpetuam memoriam (lat.), a.m. :örök emlékezetre;
Ad - … pias causas (lat.), a.m.:szent célokra, kegy. alapítványokra;
Ad - … posteriora (lat.), a.m.: az utóbbihoz, a hátulsó részre;
Ad - … ratificandum (lat.), a.m.: megerősítés, jóváhagyás végett;
Ad - … referendum (lat.), a.m.: előadás végett;
Ad - … rem (lat.), a.m.: a dologra;
Ad - … rem nil facit (lat.), a. m.: nem tartozik a dologra;
Ad - … secundas nuptias ( lat., a.m.: második házasságra lépni;
Ad - … separatum (lat.), a.m.: különösen;
Ad - … speciem (lat.), a.m.: látszatra;
Ad - … tempus (lat.), a.m.: egy időre;
Ad - … tempus vitae (lat.), a.m.: életfogytig.
Ad - … unguem (lat.), a.m.: a körömre, pontosan;
Ad - … unum omnes (lat.), a.m.: egytől egyig, valamennyien;
Ad - … usum (lat.), a.m.: használatra;
Ad - … valorem (lat.), a.m.: érték szerint;
Ad - … valvas curiae (lat.),a.m.: a tanácsház ajtajára kifüggesztendő
Ad - … vocem (lat.), a.m.: a szónál (megjegyzendő);
Ád - juttat népiesen
Ad - régi arab néptörzs
Ad(latin) - a.m.: -hoz -hez
Ada - … Kále, törökök lakta kis sziget a Dunán, Orsovánál
Ada - … Kok(holland úszónő)
Ada - Tisza melletti község
Adactio(lat.) - a.m.: kényszerítés, kényszer;
Adács - Heves megyei község
Adad - asszír isten
Adad - az akkád mitológia egyik istene
Adaequat(lat.) - a.m.: hozzámért megfelelő,találó, alkalmas;
Adag - dózis
Adag - dózis, porció
Adag(gyógysz.) - egynapra rendelt gyógyszermennyiség
Adagia(lat.) - a.m.: példabeszédek, közmondások;
Adagiarius(lat.) - példabeszédgyüjtő;
Adagio - lassan a zenében
Adagio(ol.ejtsd:adadsó) - a.m.: kényelmesen a zenében;
Adagiologia(lat:) - példabeszéd-gyüjtemény;
Adagó - … fehér, olasz fehérbogyójú szőllőfajta
Adair - …sir.Robert, megkötötte a Dardanellák békéjét(1809)
Adair(olv. eder) - … sir.Robert, angol államférfi(1763-1855)
Adak - az Aleut-szigetek egyike Alaszka partjai mentén
Adal(Adel) - a keletafrikai partvidék egy részének arab neve
Adalár - a corvey-i apátság alapítója(ünnepe január 2-án)
Adalár(Adelard, Adalard, Adelhard) - szent(733-826)
Adalberon - reimsi érsek, francia kancellár(X.szd.eleje-988)
Adalbert - az első pommerániai püspök(megh.1160-1162)
Adalbert - osztrák uralkodó-őrgróf
Adalbert(románul) - Béla(magyarul)
Adalbert(szent) - a frizek apostola a VII. század végén
Adalbert(szent) - tiszt. alapították az egmonti apátságot
Adalbert(v.Albert) - Magdeburg első érseke( Megh. 981-ben)
Adalék(kohászat) - ércek olvadását,folyék. elősegítő anyag
Adali - a Togok földje
Adalia - az ókorban Attaleiának nevezett város
Adalia - Tekke szandsák fővárosa Kis-Ázsiában
Adam - … Robert, angol építész(1728-1792 - edinburghi egyetem)
Adam - … Adolf Karl, francia zeneszerző(1803-1856)
Adam - … Adolphe, Charles, francia zeneszerző(1803-1856)
Adam - … Albrecht, müncheni csatafestő(1786-1862)
Ádám - … -alma (növ.), paradicsom, a zsidók köznyelvén eszrog
Ádám - … -alma, más néven: ádám-csutka
Ádám - … -csutka, más néven: Ádám-alma;
Ádám - … hídja, széles homokzátony,Ceylon szigeténél(ma:Sry Lanka)
Adam - … Jean Victor, francia festő és litográf(1801-1867)
Adam - … John, Kelet-India kormányzója(1779-1825)
Adam - … Louiss, francia zeneszerző(1758-1848)
Adam - … sir Frederick, Madras volt kormányzója(1784-1853)
Ádám - … tűje (növ.), rendszertani neve: Yucca gloriosa;
Adam - a skót(Szt.Norbert) - a premontrei rend alapítója(XII.sz.)
Adam - angol férfinév
Ádám - az első ember, nevének jelentése: vörösség(héber);
Ádám - kertészek védőszentje
Adam(A.Ch.,fr.zeneszerző művei) - A nünbergi baba
Ádám(bibliai fiai) - Ábel és Káin
Ádám(bibliai-felesége) - Éva
Ádám(héb.ember,vörös földből való) - az emberiség ősatyja
Adamanus(v. Adamnanus), skót apát, író Hy szigetén, megh. 704)
Adamaoua - afrikai hegység
Adamas - a gyémánt ókori neve, jelentése: legyőzhetetlen;
Adamello(Monte A.), hegycsop.és hegycsúcs Tirol és Ol.o.között;
Adamia(növ.) - a hortenziafélék családja
Adamin(ásv.) - mézsárga v. ibolyaszínű az arzenátok osztályából
Adamis - … de Gaula, sp.lovagregény
Adamiták - a régiek. A II-IV. században élő gnosztikus felekezet
Adamo - … Miksa, német történelmi és genre-festő(1837-)
Adamo(mű) - Aranycsináló(genre-kép)
Adamo(mű) - Fegyver-kovács(genre-kép)
Adamo(mű) - I. Károly és Cromwell(történelmi)
Adamo(mű) - Orániai és Egmont(történelmi)
Adamo(mű) - Robespierre bukása(történelmi)
Adams - ... John, az észak-amerikai unió második elnöke(1735-1826)
Adams - … J.Quincy, az Egyesült.-Áll. hatodik elnöke(1767-1848)
Adams - amerikai elnök 1797-1801 között
Adams - amerikai elnök 1825-1829 között
Adams - amerikai feltaláló, felfedező
Adams - John Q. …(USA elnök 1826)
Adams - város az Észak-amerikai Massachusetts államban
Adams -…William,az egyik legjelentékenyebb angol író(1814-1848)
Adams Pik(Samanella)-szent hegy Cejlon szigetén, 2260 m. magas;
Adamsia(állat) - a tengeri anemonék egyik neme
Adamsit(ásv.) - zöldes fekete fajtája a muszkovit-csillámnak
Adamzanót(növ) - rendszertani neve: Cytisus Adami Poit;
Adan - ázsiai kikötő
Adana - török vilajet Kis-Ázsia délkeleti részén
Adano - mirigyes mirigy(előtag)
Adanson - Michel, francia botanikus és zoologus( 1727-1806)
Adansonfa(v. Adansonia - növ.) - más néven: Majomkenyér fa
Adaptáció - átdolgozás
Adaptáció - mimikri, alkalmazkodás, akkomodáció, akklimatizáció
Adaptáció(szőlészet) - a talajhoz és klimához való alkalmazkodás
Adaptál(lat. - építészet) - a.m.: átalakít, hozzáilleszt;
Adaptál(lat. - növénytan) - a.m.: alkalmazkodás;
Adapter - átalakító készülék
Adar - a héberek tizenkettedik hónapja
Adarme - régebben spanyol,arany v.ezüstsulymérték.1 A. = 1,79 g.
Adás(az adás cselekedete-latinul) - datio
Adás(kohászat) - egyszerre olvasztott anyagok mennyisége;
Adások(sülyedése - kohászat) - szabályos folyamatú olvasztás
Adat - számszerű tény
Ádáz - mérges növény, az ernyősök családjában
Ádázó - … bürök, más név.: ádázó fű - ebzeller, kutyapetrezselyem
Ádázó - … fű, más név.: ebzeller, kutyapetrezselyem, ádázó bürök
Add.(lat.) - addatur röviden, a.m.: adassék hozzá;
Adda(lat. Addua) - a Pó bal mellékfolyója
Addams - amerikai Nobel-díjas-béke-1931
Adde(lat.) - a.m.: add, tedd hozzá (recipéken)
Addenda(lat.) - a.m.: függelék, pótlék, melléklet;
Addictio(lat.) - a.m.: odaítélés;
Addisz - … -Abeba, Etiópia fővárosa
Additamentum(lat.) - a.m.: függelék, melléklet;
Additio(lat.) - a.m.: összeadás;
Addu - az akkád mitológia egyik asszír istene
Adduktor - … -izmok (lat.), közelítőizmok(újjakat szét és összehúz)
Ade - amerikai irodalmár
Adeche(v.Adéhe v.Ademei v.Adighe) - más néven: cserkesz
Adécouvert(franc.,ejtsd: Á dekuver-tőzsde) - a.m.: fedezetlenül
Adelaide - … -sziget, antarktikus sziget Grahamslandban
Adelaide - am.és eu. szőllőből keresztezett korcs szőllőfajta
Adelaide - ausztráliai város
Adelaide - hajózható folyó Dél-Ausztráliában
Adelantado(spany.) - a. m.: előléptetett, ezredes, helytartó;
Adelhaid - I. Albert osztrák határgróf felesége, megh. 1057.
Adelhaid - II. István magyar király felesége, megh.1143.
Adelhaid - II. Vratiszláv cseh király második felesége, megh. 1072.
Adelhaid - l. Szobieszlav cseh herceg felesége, megh. 1140.
Adelhaid - Szt. László második felesége, megh. 1033.
Adelhaid(v. Beleknegina) - Géza magyar vezér második felesége
Adelheid - német császárnő, II. Rudolf király leánya(933-999)
Adelheid - nevének jelentése: fényes, előkelő származású;
Adelhelm - Szent. A hennebergi kolostor első apátja(megh. 1131)
Adelphia(növ:) - a.m.: falkásság;
Ademtio - … civitatis(lat.),kizárás az állam kötelékéből, polgári halál
Ademtio - … legati(lat.),hagyomány visszav.az örökhagyó részéről
Ademtio - … libertatis (lat.), a.m.: szabadságtól való megfosztás;
Ademtio (lat.) - a.m.: elhuzás, elvétel;
Aden(gör.) - a.m.: mirígy;
Adenanthera(növ) - a.m.: korallborsó;
Adenauer - Konrad …(volt német kancellár)
Ádeni - afrikai öböl
Adenitis - mirigybántalom;
Adenocarpus(növ.) - rokon a zanóttal ,örökzöld cserje;
Adenográfia - a mirigyek leírása;
Adenoid(gör.) - a.m.: mirigyhez hasonló, mirigyes szerkezetü;
Adenologia - a mirigyekről szóló tan;
Adenom - mirigydaganat;
Adenoma(gör.) - nem gyakori és nem rossz indulatu daganat;
Adenopátia - mirigybetegség;
Adenophora(növ.) - a.m.: harangvirág;
Adenos(cotton de marine) - a legfinomabb pamutnem Levantéből
Adenostyles(növ.) - a.m.: bérc-lapu;
Adenoszkleróze - mirigymegkeményedés
Adeps - … benzoatus(lat.), a.m.: benzoé-zsír;
Adeps - … suillus(lat.), a.m.: disznó-zsír;
Adeps(lat.) - a.m.: zsír, háj, kövérség;
Adeptus(lat.) - a.m.: valamely tudományba beavatott tudós;
Aderno - város Olaszországnak cataniai(Szicilia) kerületében;
Adersbach(sziklák) - homokkő sziklák az osztrák-cseh határon
Adesmia(növ.) - délamerikai fű, a vitorlásviráguak családjában
Adessivus - a magyar nyelvben a -nál -nél raggal jelöljük
Adeszpota(gör.) - gazdátlan jószágok,v. ismeretlen szerzők művei
Adgratiatio - a.m.: kegyelem;
Adhaerentia(növ)-morfologiailag különnemü szervek összenövése
Adhaesio(fizika) - a.m.:csatlakozás;
Adhaesionis - … beneficium(lat.),a.m.: a vádlottak egyike felebbez;
Adhatoda(növ.) - akantusz-félék , füvek vagy cserjék
Adherbal - Numidia királya, Kr. e. 112. kivégezték
Adhibeál(lat.) - a.m.: alkalmazkodik;
Adhibendum(lat.) - a.m.: alkalmazandó;
Adhibitio(lat.) - a.m.: alkalmazás, hozzátartás, vivés, ráirányozás;
Adhortatio(lat.) - a.m.: intés;
Adhortatorium(lat.) - a.m.: intő levél;
Adhuc - … sub judice lis est(lat.),a.m.:a per még a biró kezében van
Ádi - … Grantha(őskönyv),szikhek gurmukhi nyelven írt szentírása
Adiabatikus(gör.) - szó szerint a.m.: átmehetetlen;
Adiabene - assziriai tartomány a Lykos és Karpos között
Adiafon(gör.) - a.m.: lehangolhatatlan v. villás zongora
Adiafora(gör.)-közömbös dolgok v.cselekedetek az erkölcstanban
Adianthum(növ.) - a.m.: vénuszhaj;
Adieu(franc., ejtsd: ágyő) - a.m.: Isten veled!
Adige(régen Athesise; ném. Etsch) - folyó, Tirol és Svájc határán
Adigeföld(székhelye) - Majkop
Adigetto - hajózható csatorna az Adige és a Pó között
Adih - hosszmérték Madrasban, adih = 26,58 cm;
Adijá(Adiya) - Fernando-Pó szigeten élő csupaszon járó négerek;
Adika - … -kenyér, Sierra Leone-i benszülöttek igen zsíros kenyere
Adika-zsír(növ.) - a.m.: irvingia;
Adina - német eredetű női név
Adinamia(gör.) - az emberi test általános és valódi gyengeségége
Adinole(ásv.) - tömött, szarukőhöz hasonló, vastagon palás kőzet
Adione - datolyakenyér összetört és gyurt datolyából
Adipid(új lat.) - a.m.: zsíros, hájas;
Adipidák(lat.) - a.m.: állati szubsztanciák zsíros produktumai;
Adipidál(lat.)- a.m.: bezsíroz;
Adipinsav - szintelen, hasábos kristályokból álló szerves vegyület
Adipocera(lat. franc. adipocire) - a holttest sajátságos elváltozása
Adipositas - … universalis (lat.), a.m.: hájkór;
Adipózus(lat.) - a.m..: zsíros, hájas;
Adirato - … v. con ira (olasz), a.m.: haragosan a zenében
Adirondace - az Izabella szőllő magjából nevelt amerikai szőllőfajta
Adirondacks - New-York állam főhegylánca
Adiszátri(Adisathri) - régi indus (keletázsiai) nép
Aditio - … hereditatis (lat.), örökösödési akaratnyilatkozat
Aditják - … és Aditi, a végtelenség istennőjének fiai
Aditon(gör.) - a görög templomok legszentebb része
Aditus(lat.) - a.m.: bejárás, belépés;
Adja - afrikai néger törzs
Adjacens(lat.) - a.m.: szomszéd, határos;
Adjani - … Isabelle, francia színésznő(1955-)
Adjani(Isabelle egyik filmje) - A pofon
Adjani(Isabelle egyik filmje) - A szél lovagjai
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Antoineta
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Az albérlő
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Az ördög háromszöge
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Doktor Faustus
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Gengszterek sofőrje
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Gyilkos nyár
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Ishtar
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Margot királyné
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Mérgezés
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Metró
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Nosferatu, a vámpír
Adjani(Isabelle egyik filmje) - Tűz és láng
Adjectio(lat.) - a.m.: gyarapítás, hozzátevés;
Adjectivum(lat.) - a.m.: melléknév;
Adjectum pactum(lat.) - a.m.: mellékszerződés;
Adjoint(franc., ejtsd: ádzsoen) - a.m.: segéd, adjunktus;
Adjudikáció(lat.) - a bíróság odaítélésre szóló határozata
Adjumentum(lat.) - a.m.: segítő eszköz;
Adjuncta(lat.) - a.m.: melléklet;
Adjunctio(lat.) - a.m.: hozzáillesztés;
Adjunctura(lat.) - a.m.: hivatalsegédi állás;
Adjungálás(algebra) - a.m.: hozzácsatolás;
Adjunktus(lat.) - a.m.: hivatali segéd;
Adjunta - falu Indiában
Adjurácio(lat.) - a.m.: hivatalos megesketés;
Adjusztálás - a.m.: gép v. fegyver alkalmas állapotba juttatása
Adjusztálás - felöltöztetés, különösen egyenruhába
Adjusztálás - mértéknek a minta-mértékhez megfelelővé igazítása
Adjusztálás - tartozás v. követelés egyenlővé tevése;
Adjutáns - a.m.: segédtiszt;
Adjutáns - segédtiszt
Adjutor(lat.) - a.m.: segítő, kisegítő;
Adjutorium(lat.) - a.m.: segítő eszköz,
Adjuvans(lat.) - a.m.: kisegítő gyógyszer;
Adlátus(lat.) - a.m.: magas állásu főtisztviselő;
Adler - amerikai karmester
Adler - amerikai karmester
Adler - osztrák irodalmár
Adler - osztrák pszichológus
Adler(Erlitz,cseh.Orlice) - az Elbe bal mellékfolyója Csehországban
Adlerberg - F.Vladimir gróf,orosz tábornok és miniszter(1791-1884)
Adlerkosteletz(Kostelec nad Orlici) -cseh város az Adler f. mellett
Adligans(növ.) - kapaszkodó gyökér;
Ádlije(török) - a.m.: igazságügyi miniszter;
Admété - Eurystheus leánya
Admetos - Pherés, mondabeli tesszáliai király
Admétosz - az aranygyapjút kereső egyik argonauta
Adminatio(uj lat ) - a.m.: fenyegetés;
Adminisztráció - ügyvitel, kormányzat, államigazgatás
Adminisztrativ - közigazgatási hátósághoz tartozó
Adminisztrátor(lat., mj.) - vagyonkezelő;
Admirabilis(lat.) - a.m.: csodálatos, szokatlan;
Admiráció(lat.) - a.m.: csodálat;
Admirális - Tengernagy
Admiralis(állat)Vanessa Atalanta - tarka csalánpillangó
Admirális-szk. -É-Am.tartozó szigetcsop.Alaszka nyugati partján;
Admiralty - amerikai sziget
Admissio - megerősítés
Admittitur(lat.) - a.m.: megengedtetik; engedélyezési forma.
Admodiatio(lat.) - jószágnak a haszonbérbe adása
Admodiatio(lat.) - közmunka kiadása szakértő vállalkozó részére
Admonitio - a.m.: megintés;
ADN – egykori német hírcég
Adnan - keleti (arab-török) férfinév
Adnánit - a.m: izmaelita;
Adnatus(növ.) - a.m.: odanőtt v. hozzánőtt;
Adneth-rétegek(ásv.) - az Alpok egyik facies képződménye
Adnotatio(lat.) - a.m.: megjegyzés, följegyzés;
Adó - közteher
Adó(orosz fejedelmi) - Danj
Ado(Szent) - szül.800-ban. Megh. 875 dec. 16.
Adóalany - mindenki, aki a javai után adót fizetni köteles
Adóalasztás - az adótartozás a fizetési határidőn túl róható le
Adóáthárítás - azokra akik az adófizető termékeit megvásárolják
Adóbecslés - cenzus
Adóbevallás - az adóalap adóköteles általi bejelentése
Adóelengedés - az adótartozás leszállítása vagy eltörlése
Adófajták - akcíza
Adóforrás - az a jövedelem, melyből a tényleges befizetés történik
Adókontigens - az előre megállapított adó, főösszege
Adókulcs-adóként fizetendő pénzösszegben kifejezett adóegység
Adólajstrom - az adóalap megállapítására létrehozott feljegyzés
Adolf - … Frigyes, svéd király;Holstein-Gottorp herceg(1710-1771)
Adolf - szepesi prépost II. Endre idejében;
Adolf(Adolphus) - Szent.(szül. a XII sz.- 1222 febr. 11-én halt meg)
Adolphe - francia férfinév
Adolphus - angol férfinév
Adoma - kisebb elbeszélő műfaj, csattanós történet;
Adoma - vicc, anekdota, adoma, tréfa;
Adomány - donáció
Adománybírtok - donáció
Adómentesség - régebben a nemesek és papok kiváltsága volt
Adon - … Hiram, a mesteri erények mintaképének tekintik
Adon - … Hiram, Salamon templomának építőmestere;
Adónáj - az Istennek egyik héber neve; a.m.: Úr;
Adone - Gianbatista eposza
Adónem(röv.) - Áfa
Adonidin - szintelen és szagtalan, keserü ízű mérges anyag;
Adonikus-vers - görög verssor, mely két ütemű daktilusi rend
Adonis - a görög mondában szépsége által híressé vált ifju
Adonis(v.adoniszvirág - növ.) - más néven: hérics
Adonisz - Aphrodité kedvese
Adónisz(kedvese) - Aphrodité
Adónisz(nevelője) - Perszephoné
Adóprés – pénzügyi nyomás
Adoptáció - örökbefogadás
Adoptál(lat.) - örökbe fogad; idegen lényt, tárgyat eléfogad;
Adoptianusok - eretnekek a VIII. sz.-i spanyol egyházakban
Ador(növ.) - a.m: tenkely, a rómaiak legrégibb gabonája;
Adoráció - a teremtmények legfőbb uruk, istenük iránti imadata
Adoráció - imádat, hódolat
Adorf - város Zwickau kerületben, az Elster mellett
Adorján(vára) - Bihar megyében Szalárd mellett feküdt egykoron
Adorno - … Theodor, német esztéta,filozófus,zeneszerző(1903-69)
Adorno(Theodor, német zeneszerző műve) - Az új zene filozófiája
Adorno(Theodor, német zeneszerző műve) - Negativ dialektika
Adós(latinul) - debitor, deficiens;
Adóslevél - hitélező és adós között íródott okirat a hitelező javára
Adóslevél - más néven: cambió;
Adósok - … börtöne, ide záratta a hitelező az adóst ha nem fizetett
Adósság - hátralék, tartozás
Adósság - pénzben v. pénzértékben álló szolgáltatás a hitelező felé
Adour(ejtsd: adúr, lat. Aturus) - hajózható folyó Franciaországban
Adoxa(növ.) - a.m.: pézsmaboglár;
ADP - dahomei hírügynökség
Adpressio(Appressio) - a.m.: odasímulás;
Adquaestus - … conjugalis (lat.), a házastársak közös szerzeménye
Adra - város a spanyolországi Almeira provinciában
Adrámité(Adramitae) - régi arab törzs;
Adrammelech - asszír istenség akinek ló vagy öszvér alakja volt
Adrar(Aderer) - berberek lakta hegyvidék a Nyugat-Szaharában
Adrasteia(lat. Adrastea és Adrastia) - frigiai istenség
Adrastos - a görög monda szerint Argos királya
Adréma - címnyomó gép
Adresse(fr., ejtsd: adressz) - a.m.: cím, jelzés, küldemény felirata;
Adria - város az olaszországi Rovigo tartományban
Adriaanszoon - … Jakab,az első teleszkóp készítőinek egyike
Adriai - albániai tenger
Adriai(szél) - bóra
Adriai(sziget) - Bisevo
Adriai(szoros) - Senji
Adriai(tenger)- Balkán és Apennini félszigeteket elválasztó tenger
Adriai(tengeri-csatorna) - Mljeti-csatorna
Adriai(tengeri-félsziget) - Isztria
Adriai(tengeri-fok) - Gargano
Adriai(tengeri-kikötő) - Ancona
Adriai(tengeri-öböl) - Drin
Adrian - Michigan állam Lenawee county-jának fővárosa(1889)
Adrianitis - Szent, vértanu. Emléknapja jul. 21.
Adrianopolis - más néven: Drinápoly
Adrias - Szent, vértanu. Emléknapja: dec. 12-én.
Adrittura(ol.) - a.m.: egyenesen, akadály nélkül;
Adscendens(növ.) - a.m.: felegyenesedő;
Adscriptio(lat.) - a.m.: hozzáirás, ajánlás;
Adsem - … oglán (török), idegen nemzetből való fiúk;
Adslun - a keleti Jordán föld termékeny és szép része;
Adsmir(Adzsmer) - Közép - India egyik kerülete
Adspersorium(lat.) - a.m.: szentelő;
Adstipulál(lat.) - a.m.: mellette szavaz, pártjára áll;
Adstringentia(lat.) - összehúzó szerek;
Adsur(A.-Ada) - kis sziget a Kaspi-tenger délkeleti részén
Adszorpció - gázok és gőzök megsűrüsödése,odatapadása;
Adta(latinul) - dedit
Adu - tromf, ütőkártya
Aduatukok - germán néptörzs
Adular(ásv.) - szilikát, az ortoklasz-földpát legtisztább faja
Adulatio(lat.) - a.m.: hízelgés;
Adule(v. Adulis) - ókori tengeri város volt Etiópiában
Adullam - … -barlang, itt időzött Dávid Saul üldözése elől
Adullam - kanaanita város Jeruzsálem és Bet Dzsibrin között
Adullamiták - az angol szabadelvű párt (1866-ban különvált)
Adulter(lat.) - a.m.: házasságtörő;
Adultera(lat.) - házasságtörőnő;
Adulteratio(lat.) - házasságtörés;
Adulterinus(lat.) - házasságtörésben született-gyermek;
Adultus(lat.) - a.m.: felnőtt korú;
Adumbratim(lat.) - a.m.: nagyjában, nem pontosan;
Adumbratio(lat.) - a.m.: vázlat, tervezet;
Adurentia(lat.) - a.m.: égő v. égető gyógyszerek;
Adustio(lat.) - a.m.: égés, égetés;
Advahli - sómérték Bombayban
Advaita - monizmus(szanszkrit)
Advaitavádin - a monizmus hívei
Advance - laza fűrtű, hosszukás bogyójú, sötétkékek szőlőfajta
Advantage - előny
Advent(lat.) - előkészület Jézus szül. karácsonyi ünneplésére
Adventisták - vallásos felekezet Észak-Amerikában és Angiában
Adventitia - … bona(lat.), a.m.: nem örökség utján szerzett javak
Adventitius(növ.)-szerv,mely nem a meghatározott helyén fejlődik
Adventus(lat.) - a.m.: megérkezés, eljövetel;
Adverbium(lat.) - a.m.: határozó szó;
Adversa - … fortuna (lat.), a.m.: balsors;
Adversa - … pars (lat.), a.m.: ellenfél;
Adversaria(lat.)-üzleti események feljegyzésére szolgáló könyvek;
Adversativ(lat.) -a.m.: megszüntető v. megszorító;
Adverso - … flumine (lat.), ellenszéllel vitorlázni,balsorssal küzdeni
Advitalitium(lat.)-a.m.: valaminek az életfogytiglani haszonélvezete
Advocati - … ecclesiae (lat.), egyházi alapítv. ügyvivői, ügyvédei;
Advocatus - … diaboli (lat.), kanonizációt ellenző ügyvéd;
Advocatus(lat.) - a.m.: ügyvéd;
Ady - … Endre, költő(1877-1919)
Ady(Endre édesanyja) - Pásztor Mária
Ady(Endre szülőfaluja) - Érmindszent
Ady(Endre verse) - A fekete zongora
Ady(Endre verseskötete) - A halottak élén
Ady(Endre-szerelme) - Csinszka
Adzsár - az örmény fensikon lakó s a láz-okkal rokon nép
Adzsmán - arab emírségekbeli város
Ae - latin é betű
AE(Air Europe) - Egyesült Kir.-i légitárs.
Aechmea - … Ruiz (növ.), az ananászfélék családjába tart. növény
Aecidiomycetes(növ.) - a gombák alrendje(pl.üszög,rozsdagomba)
Aecidiospora(növ.) - a.m.: rozsdagomba;
Aedemone(növ.) - a.m.: Ambacs és Ambak rendje
Aedicula(lat. )- Fülke római ház homlokzatán a védő isten számára.
Aedicula(lat.) - római templom része, ahol az istenség szobra állt
Aediles - római tisztviselők;
Aédón - a görög mesék szerint efezusi Pándareos leánya
Aedues(v. Aedui) - a régi kelták leghíresebb törzse
Aegeri(Egeri -lat.) - völgy Zug kanton nyugati részében,Svájcban;
Aegidius - … Colonna(v. Romanus), filozofus és teologus(XIII.sz.)
Aegidius-flandriai Domonkos-rendű hit-és bölcselettudós(XIII.sz.)
Aegidiusi - … alkotmány, Albornoz Egid biboros által kiadva
Aegilops - a.m.: könytömlő; növénytani értelemben: kalászbojt;
Aegiphila - cserje a Verbena-félék csaladjából
Aegle - … Correa (növ.), a narancsfélék génusza
Aegopodium(növ.) - a.m.: kecsketalpfű;
Aeirémóiszet(Aeyrämoiset) - a karéliai finnek törzse
Ael - forditott női név
Aelfric - … Canterbury, 995. canterbury-i érsek, meghalt 1006-ban
Aelfric - … Malmesbury a ~De naturis rerum~ címü mű írója(X.sz.)
Aelfric -… Beta,Canterbury tanítványa,yorki érsek,megh.1051-ben
Aelia - … Sentia lex(lat.), a rabszolgafelszabadítást korlátozó törv.
Aelianus - praenestei görög szofista a ~Tarka képek~ c. mű írója
Aelius - … Marcianus, r.jog. Septimius Severus és Caracalla alatt
Aella - a leggyorsabb lábu amazón, kit Héraklés ölt meg
Aelst - … Willem van, németalf.festő Evert tanítványa(1620-1679)
Aelst(Alost, Aalst, Aelst) - kelet Flandriai város
Aelst(ejtsd: álszt) - … Evert van, németalföldi festő(1602-1685)
Aemilia - görög, női név, jelentése: a kedves, megnyerő;
Aemilianus - … Gajus Julius, római császár
Aemulatio(lat.) - a.m.: utánzás, verseny;
Aenas - Dido szerelme
Aeneas(gör. Aineiás) - Anchisés és Aphrodite fia
Aeneas(kedvese) - Dido
Aeneis(eposz szerzője) - Vergilius
Aeneis(lat.) - Vergilius hőskölteménye
Aenigma(latinosított görög. szó) - a.m.: rejtvény;
Aeolanthus - … Martius(növ.),eoluszvirág,ajakosok családja,fűféle
Aeolipila(v. Eolipila, Aeolipile - techn.) - a.m.: forrasztás;
Aeolus - a szelek királya(római mitológia)
Aeolus(techn.) - a.m.: szellőzés;
Aepinus - …Franz Ulrich Hoch, német fizikus,felfedező(1724-1802)
Aepinus(német fizikus egyik találmánya) - elektroforézis
Aepinus(német fizikus egyik találmánya) - kondenzátorhatás
Aepyornis - … maximus (állat), madagaszkári kihalt óriás madár
Aequator(lat.) - a.m.: egyenlítő;
Aequianharmonikus(kapcsolat) - kettős viszony
Aequilibrismus(lat. Aequilibrum) - a.m.: egyensúly;
Aequipollentia(ujlatin) - egyértéküség, ami egyenlő érvényü;
Aequitas - a rómaiaknál a méltányosság megszemélyesítése
Aequitas - ábrázolása bőség szarujával és mérleggel a kezében
Aequivalens(ejtsd.ekvivalens) - a.m.: egyenlőértékü;
Aequo - … animo (lat.), a.m.: léleknyugalommal;
Aër(ejtsd.ájer - lat.) - a.m.: levegő;
Aerarium(lat.) - a régi Rómában az állami kincstár neve
Aerarius - nem vagyonos római polgár, aki csak fejadót fizetett
Aërenchyma(növ.) - a.m.: légjárós, légvezető szövetű növény;
Aëreus(növ.) - a.m.: légi vagy légbeli; pl. léggyökeres növények;
Aërides( növ.) - ázsiai nedves őserdei fákon élő orchideafaj
Aérión - a görögkatolikus egyházban a legnagyobb kehelytakaró
Aërios - a róla elnevezett eretnek felekezet alapítója(aërianusok)
Aerob(baktérium) - levegőn tenyésztett gombafajok
Aerobion - … és anaerobion(gör.), Pasteur által kimut.baktériumok
Aerobomba - robbanó szerkezetet szállító légtorpedó, léghajó;
Aerofóbia - légiszony
Aerofon(gör.) - a.m.: harmonium;
Aerofor(gör.) - a.m.: légvivő(víz alatti légzőkészülék)
Aërogamae(növ.) - szél által beporzott virág
Aerografia(gör.) - a.m.: a levegő leírása;
Aeroklinoszkop - Buys-Ballot által felállított szélviharjelző póznák
Aerolineas - … Argentina, argentín légitársaság
Aerolineas - … Federal Argentina, argentín légitársaság
Aerolit - meteorkő
Aerolit(gör.) - a.m.: meteorkő;
Aeromechanika(pneumatika) - légnemű testek, gázok mechanikája
Aeronautika - a.m.: léghajózás;
Aerópé - Agamemnon anyja
Aëropé(gör.) - Ktreus leánya, Atreus felesége;
Aërostat(gör.) - a.m.: léggömb;
Aërotherapia - a.m.: levegőgyógymód;
Aeröe(Arroë) - dán sziget, Fünentől délre. Főv. Aeröeskjöbing;
Aerugo - … crystallisata (kémia)., a rézacetát gyógyászati neve;
Aerugo - … nobilis, antik bronztárgyakat bevonó nemes rozsda
Aes(lat.) - a.m.: érc; különösen antik bronz;
Aeschinantus(ramosissimus) - skarlátpiros dísznövény
Aeschynit(ásv.) - a.m.: titánérc;
Aeschynomene(növ.) - könnyű, szivacsos szárú, egynyári fü
Aesculapius - Aszklépiosz megfelelője a római mitológiában
Aesculin(kém.) - vadgesztenyefa kérgében előforduló glycosida
Aesculineae(v. Acera - növ.) - a.m.: juharfaképűek;
Aesculus(növ.) - a.m.: vadgesztenye;
Aeskulapbot - az orvostudomány istenének(Asklepios) jelvénye
Aesthalium(növ.) - a.m.: nyálkagomba;
Aesthetika - a.m.: széptan;
Aestii(v. Aestui v. Haesti) - a balti tenger mellett élő szlávok
Aestimatio - … capitis(pretium hominis),elkövetett bűn. megfizető
Aestivalis(lat.) - nyári amerikai szőlőfajta
Aestivatio( növ.) - a.m.: rügyborulék;
Aestuatio(lat.) - a.m.: hullámzás;
Aeta(v.Agta,v.Ahta) - a Philippin-szk. néger népcsoportja(negrito)
Aeternitas - a rómaiaknál az örökkévalóság megszemélyesítése
Aethelney(Aothelings) - angliai vár Somersetben
Aether - … aceticus(lat.), a.m.: ecetéter;
Aetheroleum - illóolaj, latinul
Aethionema(növ.) - a.m.: nyílfonál;
Aethiopem - … lavare, a.m.: hiábavaló kísérlet
Aethiopem - … lavare, a.m.: szerecsent fehérre mosni
Aethiops - … vegetabilis (növ.), a.m.: növényszerecsen;
Aetiologia(gör. aitiologia) - származás,eredet magyarázó mondák
Aëtion - görög festő, Nagy Sándor kortársa;
Aëtit(ásv.) - a.m.. saskő;
Aetius - Attila legyőzője
Aëtius - római hadvezér, Honorius és III. Valentinian császár alatt
Aetoli - a régi Aetolia lakói(hellének)
Aëtomorphae - a ragadozó madarak osztálya
Aevum(lat.) - a.m.: kor, időszak;
Áf – zsiráf farka!
AF(Air France) - francia légitársaság
Áfa - adónem röviden
Afakia(gör.) - lencsehíjasság, amikor a szemben nincs lencse;
Afalmusz(gör.) - az akadályfutás régi görög neve
Afar - afrikai néger törzs
Afázia(gőr.) - szólási képtelenség,.melynek oka kóros elváltozás
Afélium - bolygó és üstökös ellipszis pályájának naptávoli pontja
Afélium - naptávol
Afer - … Domitius, Tiberius korában élt, hírneves római szónok
Afer(lat.) - a.m.: afrikai;
Aferézis - szó elején valameik hang elhagyása
Affabilis(lat.) - a.m.: beszédes, közlékeny;
Affabilitás(lat.) - a.m.: közlékenység, leereszkedés, nyájasság;
Affaire - … d honneur (francia), a.m.: becsületbeli dolog, párbaj;
Affaire - … d'amour (ejtsd:affer döámúr), a.m.: szerelmi ügy;
Affaire(franc. ejtsd: affer) - a.m.: ügy, üzlet; esemény; csata;
Affektál - színlel
Affektál(lat.) - a.m.:szenveleg, fitogtat, valaminek látszatát mutatja;
Affektálás(lat.) - a.m.: mesterkélt magaviselet;
Affenthali kék - savanykás,fanyar,kékesfekete bogyójú szőlőfajta
Affér - kellemetlenség
Affiche(fr., ejtsd: -fis) - a.m.: falragasz, hirdetmény;
Afficiál(lat.) - a.m.: megindít, meghat;
Afficiál(orvosilag) - a.m.: kórosan elváltoztat;
Affidavit(a lat.affido-ból) - a.m.: esküszöm;
Affigál(lat.) - a. m.: hozzákapcsol;
Affiliáció(lat.) - a.m.: adopció;
Affinitas(lat.) - a.m: rokonság, sógorság;
Affirmatio(lat.) - a.m.: megerősítés;
Affirmativa(lat.) - a.m.: igenlő vélemény, helyeslő hozzájárulás;
Affirmativea(lat.)a római kongregációk hat.előforduló rendelkezés
Affixum(lat.) - a. m.: betű,v. szótagtoldalék;
Afflitto(ol.) - a.m.: bánatosan, szomoruan a zenében
Affodillo(növ.) - a.m.: királydárda;
Affrettando(affrettoso - ol.) - a.m.: siettetve a zenében
Affrettato(ol.) - gyorsabban a zenében
Affrikáta(lat.) - a.m.: horzsolt hang(az ABC-ben)
Affront(franc., ejtsd: affron) - a.m.: meggyalázás, dac;
Affut(franc.ejtsd: áf-fü - harcászat) - a.m.: lövegtalp;
Affut(franc.ejtsd: áf-fü -vadászat) - a.m.: a vadász leshelye
AFG - Afganisztán nemzetközi gépkocsijelzése
Afgán - ázsiai nép, népcsoport
Afgán(légitársaság) - Bakhtar Afgan Airlines
Afgán(sűrűszövésű szőttes) - heráti
Afgán(város) - Andaui
Afganisztán - ázsiai állam, székhelye: Kabul
Afganisztán(fővárosa) - Kabul
Afganisztán(hivatalos nyelve) - dari
Afganisztán(pénzneme) - 1 afghani = 2 krane = 100 pulli
Afganisztán(Urlajat,ókorban Drangiana,Ariana)- Ny-Ázsiai ország
Afganisztáni(folyó) - Aghandab
Afganisztáni(hegycsúcsok) - Bámiján
Afganisztáni(hegység) - Hvádzsa-Muhammad
Afganisztáni(irodalmár) - Afghán
Afganisztáni(romváros) - Gozáre-Sáh
Afghán - afgán irodalmár
Afigenov - … Alekszandr Nyikolajevics, orosz drámaíró(1904-41)
Afigenov(művei) - Farkasnyom
Afil - szerves atomcsoport
Afilantropia(gör.) - emberszeretet hiánya;
Áfium - az ópium másik neve
Aflogisztikus(gör.) - a.m.: elégethetetlen, láng nélkül égő;
Afóbia(gör.) - a.m.: rettenthetlenség;
Afónia(gör.) - hangtalanság, vagy a hang teljes hiánya
Áfonya(latinul) - myrtillus
Áfonya(növ.) - az oláh nyelvéből kölcsönzött szó, fenyvesbogyó
Aforizma - gondolattöredék
Aforizmák(gör.) - összefüggés nélküli tételek, eszmetöredékek
Africanus -… Sextus Jul.,a keresztény kronográfia alapítója(III.sz.)
Africanus(Szent) - vértanu Decius idejében. Emléknapja ápril 10
Africus(lat.) - a.m.: délnyugati szél;
Afridi v. Apridai - rabló-törzs Afganisztánban
Afrik(franc. Afrique) - É.-Afrikában tenyésző törpe pálma
Afrikai(állat) - agáma
Afrikai(fok) - Agulhas
Afrikai(folyó) - Atbara
Afrikai(hágó) - Mitla
Afrikai(hegycsúcs) - Batu
Afrikai(hegység) - Adamaoua
Afrikai(kikötő) - Abidjan
Afrikai(nemzeti park) - Mount Kenya
Afrikai(nemzeti park) - Serengeti
Afrikai(növény) - alfafű
Afrikai(öböl) - Ádeni
Afrikai(sivatag) - Arab
Afrikai(sziget) - Bioko
Afrikai(szigetek) - Banaba
Afrikai(szoros) - Gibraltári
Afrikai(tó) - Csád
Afrikai(utazó,felfedező) - Almási László
Afrikai(vízesés) - Viktória
Afrikai(vulkán) - Kamerun
Afrikanus - … Leo,arab követ Timbuktuba ér(1510 körül)
Afrizit(v.Afrit - ásv.) - turmalin;
Afrodit(Aphrodit) - a tajtékkőhöz hasonló ásvány
Afrodízia(gör.) - tulhajtott nemi ösztön
Afrolook - göndör frizura
Afrométer - a pezsgőborkészítésnél használatos manométer
Afrosziderit(ásv.) - sötét olivazöld, vasban igen gazdag ásvány
Afroziné(gör.) - a.m.:értelmetlenség,félrebeszélés, lázas állapotban
Afsár - Taurusban lakó turkomán v.turkmén rabló természetü nép;
Afta(gör.) - a szájban, inyen.v.nyelv szélén borsónyi sárgás foltok
Aftalosz(Aphtalos Apthialit - ásv.) - romboedrikus káliumszulfát
Aftartodokéták(gör.)-akik Krisztusban isteni természetet vallanak
Aftettuoso(ol.) - szenvedélyesen, érzésteljes előadással a zenében
Aftit(aphthit) - aranyszínű ötvözet(réz-platina-volfrámsav-arany)
Aftonit(Aphtonit,ásv.) - ezüsttartalmú fakóérc
Afzelia - afrikai és ázsiai vitorlásvirágú növény
Ág - … István, magyar költő, író(1938-)
Ag - a kémiában az ezüst ( Argentum) jele
Ág - gally
Ág(István, magyar költő, író műve) - A tündér megkötözése
Ág(István, magyar költő, író műve) - Boldog vérem
Ág(németűl) - Ast
Aga - … babi-száádet (török), a.m.: az odaliszkek főnöke;
Aga - török katonatiszti rang(oszmán tiszt)
Aga - törökül a.m.: idősebb, testvér, főnök, úr;
Agác - (v.ágác,agáci-növ.) - a koronafa népies neve
Agadir(Santa Cruz) - kikötő város Marokkó déli részén
Ágai - … Ágnes, magyar költőnő(1932-)
Ágai(… Ágnes, magyar költőnő művei) - Az eltelt idő
Ágál - szónokol, gesztikulál
Ágál(lat.) - a.m.: cselekszik, taglejtéssel beszél;
Agal(moszat) - gumi készűl belőle a papír összeragasztására(Kína);
Agalaktia(gör.) - tejszűke, tejhiány gyermekágyas asszonyoknál;
Agallocha-fa(növ) - Excoecaria Agallocha - aloefa;
Agalma(gör.) - a.m.: áldozati ajándék, kép, szobor;
Agalmatolit(ásv.) - zsíros tapintású szürkés,sárgás szalonnás kő
Agalmidae(állat) - a hólyagmedúzák egyik családja;
Agáma - Dél-afrikai gyíkfaj
Agamédés(görög épitész) - Apollón delfii templomát ő építette;
Agamemnón - a görög ó-kor híres hérosza, Atreus és Aëropé fia
Agamemnón - Aiszkhülosz görög költő egyik tragédiatrilógiája
Agamemnon - mükénéi király(ókor)
Agamemnon(anyja) - Aerópé
Agamemnon(apja) - Atreusz
Agamemnon(dráma szerzője) - Aiszkhülosz
Agamemnon(egyik lánya) - Élektra
Agamemnon(egyik lánya) - Iphigeneia
Agamemnon(egyik lánya) - Khrüszothemisz
Agamemnon(felesége) - Klütaimnésztra
Agamemnon(fia) - Oresztész
Agamemnon(testvére) - Menelaosz
Agami - Dél-amerikai gólya formájú és nagyságú madár(darufaj)
Agamia(gör.) - a.m.: házasság nélküli állapot;
Agamidae(állat) - a vastagnyelvű gyíkok egyik családja;
Agamus - növény, mely megtermékenyítés után nem szaporodik
Agancsár(áll.) - lemezescsápu, fedelesszárnyú bogárfaj(szarvasb.)
Aganippé - a Helikónon eredő hasonló nevü forrás nimfája
Agapanthe(növ.) - hosszúkás, kékbogyójú francia szőlőfajta
Agapanthus(növ.) - liliom-féle gumós, többnyári dísznövény;
Agapé - … Chionia és Iréne, Tesaloniki-i testvérek, szent vértanuk
Agapé - szeretetlakoma
Agapé(gör.- szeretetlakoma) - az első keresztények közös étkezései
Agapénór - Ankaios fia, az arkadiaiak királya
Agar - … -agar,K-India parti vizeiben(Cejlon)élő jaffna-moszat-növ.
Agár - vadászkutya
Agár(közönséges) - nyúl és rókavadászatokon használt vadászeb
Agár(skót) - szarvasvadászatokon használt vadászeb
Agárdi - … Gábor, magyar színész(1922-)
Agárdi(Gábor egyik filmje) - A dunai hajós
Agarénok(v. Agraei) - É.-arábiai néptörzs a régi hellének nyelvén
Agárfű(növ.-v. agármonyfű, agár-) - eredetileg kosborfű;
Agaricia(állat) - virágállat, a kőkorallok alrendjének egyik neme
Agaricus(növ.) - a.m.: galóca;
Agarobbó(növ.) - a szt. János-kenyérnek spanyol neve
Ágas - földbe vert hegyes rúd, keresztbe álló ágakkal, edénytartó;
Ágas - két ágban végződő oszlop vagy támasztófa;
Ágas - régente a.m.: fogas, akasztó;
Ágascsápuak(Cladocera, állat) - a levéllábu rákok rendje
Agasias - szobrász Efézusból,Dositheos fia,műve: borghesei vívó;
Ágaskodó(strictus, növ.) - a.m.: sugár v. sudar;
Ágasvár - 787 m. magas hegycsúcs a Mátra nyugati részén
Ágasvár - Nógrád megyei vár, Hasznoson
Agátalma(növ.) - a.m.: rózsaalma;
Agathárchos - athénban működő festő, szül. Számosz szigetén;
Agathidium(állat) - a Silphidae családba tartozó bogárnem
Agathodaimón(gör.) - a jó szellemü isten;
Agathophyllum(növ.) - a babérfélék családjában;
Agathosma(növ.) - a rutafélék családjában;
Agati - … Rheede (növ.), a vitorlásviráguak családjában;
Agatirszek - régi nép, mely Erdélyben a Maros mentén lakott
Ágatlanság - egytengelyü vagy ágatlan növény;
Agátobiótika(gör.) - a.m.: a helyes életmód tudománya;
Agátologia(gör.) - a legfőbb jó tana az erkölcstanban
Agats - török mérföld = 5334 méter
Agattu - az Aleut-szigetek egyike Alaszka partjai mentén
Agave - növénygénusz az Amaryllisfélék alcsaládjában
Agáveféle(növény) - jukka
Agáveféle(növény) - pálmaliliom
Agáveféle(növény) - sárkányfa
Agáveféle(növény) - tubarózsa
Agazonum - … regalium magister (lat.) - magy.kir.-i főlovászmester
Ágcsomó - vágott, összekötött ágak csomója
Ageláos - Penelopé kérőinek egyike
Ageláos - Heraklés és Omphalé fia, Kroisos ősapja;
Agénór - Poseidón fia, Kadmos és Phoinix, Kilix és Európé apja;
Agenor - ritka férfinév(görög eredetű)
Ágens - kém, ügynök
Ágens - ügynök
Ager - a Traun mellékfolyója. Felső-Ausztriában
Ager publicus(lat.) - a régi Rómában állami és községi földbirtok
Ageratum(növ.) - a fészkesek Corymbiferae családjából
Ageratum(növ.) - amerikai fű v. cserje szivalakú levelekkel
Ágerdőlés - tisztítóvágás v.vigályítás alkalmával hajtják végre
Ágerdőlés - a.m.: a fák ágainak lemetszése, lenyesése;
Agershaus - Norvégia krisztiániai kerületének régi neve
Agesander - a rodusi iskolához tartozó görög szobrász;
Agesander - a híres Laokoon-csoport megalapítója;
Agesilaos - spártai király, Archidamos fia(442-358);
Agesilaos(király) - életrajzát Xenophon és Plutárch is megírta
Ageuzia(gör.) - az ízlelő képesség teljes vagy részleges hiánya
Agevole(ol.) - könnyedén a zenében
Ágfa - oly faanyag, mely az ágakból került ki
Ágfejsze - fák ágainak levágására alkalmas szekerce
Ágfürész - fák ágainak lefürészelésére használatos ezköz
Agg - idős,vén
Aggály - skrupulus
Aggályosan(pontos) - metikulózus
Aggastyán - vénség
Aggastyánrész-járadék, melyet gyermekek szülőknek biztosítanak
Aggaték - német vadászat
Aggató-kötéldarab, melyen a csónakokat a víz felszinére bocsátják
Agger(lat.) - a római erődítményeknél, a táborok sáncának neve
Aggerső(Agersöe) - dán sziget, közel az Új-zélandi partokhoz
Aggfű - az első kaszálású fű neve
Aggházy - … Gyula, genre- és tájképfestő(1851-)
Aggházy(Gyula,genre-és tájképfestő művei)- A bűnös asszony
Aggin - székelyesen agin a szőllőtőke vastag dereka
Aggiustamente(ol.) - szigoruan, időmérték szerint a zenében;
Aggkór(gör. marasmus. lat. Senilitas) - végelgyengülés;
Agglegény - olyan meglett korú férfi, aki nem akar házasodni
Agglomeráció - tárgyaknak egybehalmozása
Agglomerál(lat.) - a.m.: felhalmoz, összerak;
Agglomerát(geo.) - egymáshoz kötődő vulkanikus törmelékkőzet
Agglutinácio(lat.) - a.m.: összetapadás, összeforrás;
Agglutinácio(orv.) - sebek összeforrását elősegítő képzőnyirok
Aggófű(Senecio vulgaris-növ) - sugártalan szent-jakabfű
Ággöcs - fa törzsébe v. vastagabb ágába harántosan benőtt ág
Aggraváció(lat.) - a.m.: erősbítés, nehezítés;
Aggravál - a.m.: súlyosbít;
Aggregát - áramfejlesztő
Aggregatae - a.m.: csoportos viráguak;
Aggregatio(lat.) - a.m.: fölhalmozás;
Aggregátor - áramfejlesztő
Aggregatum(algebr.) - különböző előjelű tagok összege
Aggressziv(lat.) - a.m.: támadó;
Aggszéna - az első kaszálású fű megszárításából nyerik
Aggtelek - BAZ megyei település
Aggtelek - Tolna megyei település
Aghandab - afganisztáni folyó
Aghânî - Az énekek könyve, az iszlám kulturában
Ághegyháló - a legelterjedtebb halászhálók egyike
Ághely - a fán olyan hely, hol a törzsből az ág kiindult
Aghi - 4,085 g., az aranypor sulymértéke Tripolisban
Aghrim(Galway) - ír falu ,itt győzött III.Vilmos(1691)II.Jakab felett
Ágica - az ákác szó tájias kiejtése
Agiles - Rajmund, IV.Rajmund toulousei gróf udvari papja
Agilimente(ol.) - a.m.: vidáman, könnyedén;
Agilis - gyors, ügyes, tevékeny, mozgékony
Agilis(lat:) - a.m.: tevékeny, élénk, ügyes.;
Agilita(ol.) - könnyedén a zenében;
Agilitás(lat.) - mozgékonyság, ügyesség;
Aginusz(gör., növ.) - a.m.: termőtelen;
Agip - motorolaj márka
Agira - Cataniai olasz város(Szicilia), Nicosiától délkeletre;
Agitáció - izgatás, lázítás, bujtogatás, propaganda
Agitáció(lat.) - a.m.: izgatás;
Agitato(ol. ejtsd: adzsitato) - izgatottan a zenében
Agitátor(Michael,ír) - Davitt
Aglabidák - északafrikai arab fejedelmi dinasztia neve
Aglauria - a Kilimandsáró és Kamerun növényzete
Aglauros(v. Agraulos) - Aktaios leánya, Kekrops neje;
Aglegmut - az amerikai eszkimók igazi neve
Aglossa(állat) - a farkrtalan kétéltüek rendjének egyik alrendje
Ágmeder - a folyóág sekély medre
Agnano(ejtsd: anyáno) - lecsapolt tó Nápoly közelében
Agnatio(lat.)- férfiágon, házasság útján létrejött rokonsági viszony
Agneni(ejtsd:anyéni) - … Eugenio, olasz festő(1819-)
Agneni(Eugenio, olasz festő műve) - Dante árnyéka
Agneni(Eugenio, olasz festő műve) - Éva és a kígyó
Agneni(Eugenio, olasz festő műve) - Izsák föláldozása
Agneni(Eugenio, olasz festő műve)-A diadalmaskodó Olaszország
Ágnes - Albert ausztriai herceg leánya, III. András király felesége;
Ágnes - az orlamündi grófnő, a meráni hercegek családjából;
Ágnes - Berthold meráni herceg lánya, II. Fülöp Ágost felesége;
Ágnes - macsói hercegnő, IV. Béla királyunk leánya;
Ágnes - magyar boldog. III. Béla király unokája;
Ágnes -V.Vilmos guyennei herceg lánya, III.Henrik cs.felesége;
Ágnes(szentek) - a legenda szerint szép, előkelő hajadon Rómában
Ágnes(szentek) - e napon szenteli meg a pápa a bárányokat;
Ágnes(szentek) - szimbóluma a bárány; emléknapja jan. 21-ike;
Ágnes-Bernauer,biberachi lány,akivel III.Albrecht bajor herceg élt
Agnese Saint(Szent-Ágnes) - templom Rómában
Agnesi(ejtsd: annyézi) - Mária Gaëtana, tudós olasz nő(1718-1799)
Agnesi(ejtsd: annyézi) - Mária Terézia, zeneszerző(1780-)
Agnesi(Mária Terézia,olasz zeneszerzőnő operája) - Sofonisbe
Agnethler - Mihály Teofil, lovag, botanikus(1719-1752)
Agnezit(ásv.) - a.m.: bizmutkarbonát;
Agni - a tűz istene az ó-indiai mitológiában
Agni - latin megfelelője: Ignis;
Agni - szánszkrit jelentése: tűz;
Agni - szláv megfelelője: Ogonj;
Agnitio(lat.) - a perbeli beismerést jelenti;
Agnitio(lat.) - a római jogban az örökség elfogadása;
Agnitio(lat.) - a.m.: ráismerés;
Agnoéták(gör.) - a.m.: nemtudást vallók;
Agnolo - ... Baccio d', olasz műépítész és fametsző(1462-1543)
Agnolo(munkája) - a Firenze melletti Orsini palota
Agnolo(munkája) - a Santa Maria del Fiore temp.márványpadozata
Agnolo(munkája) - a Santa Maria Novella templom famunkái
Agnolo(munkája) - Palazzo Bartolini
Agnolo(munkája) - Palazzo Pecori-Giraldi Casa Lanfredini
Agnomen(lat.) - a.m.: melléknév;
Agnominatio(lat.) - a.m.: hangrokonítá;
Agnone - város Olaszországban, a Trigno folyó felső völgyében
Agnoszkál(lat.)-magáénak ismer, magához tartozónak vall, elismer;
Agnosztikusok(lat.) - a.m.: nemtudást vallók;
Agnosztikusok(lat.) - a.m.: nem-tudók;
Agnus - … castus(lat.), növény, a.m.: szűzbariska;
Agnus - … Christi(lat.), növény, a.m.: Isten báránya;
Agnus - … Dei(lat.), Krisztus, a.m.: Isten báránya;
Agnus - … Scythicus(lat.), növény, a.m.: szittya bárány;
Ágnyaláb - a.m.: vágott, összekötött ágak csomója
Ágnyaláb - másnéven: ágcsomó, rőzsekéve, rőzsenyaláb, pőzs;
Ágoca - az ákác szó tájias hangzása
Agoe - kis sziget a svéd Getleborg kerületben
Agogé(gör.) - a hangok fel- vagy lefelé való haladása a zenében
Agogna(ejtsd: ágonyá) - Piemonti folyó
Agome - … hegység, hegylánc Togo északi részén, Ny-Afrikában;
Agon - ógörög verseny
Agon(Capitolinus) - a verseny megalapítója Domiciánus császár
Agon(gör. ) - a.m.: költészet és táncverseny;
Agonáj(zsidóknál) - Isten megszólítása
Agónia - haláltusa
Agónia(gör.) - a.m.: halálküzdelem;
Agonisztika(gör.) - a küzdés versenyművészete;
Agop - … János, a XVII. században élt örmény nyelvész
Agóra - Athén egyik nevezetessége(ókori piacterét nevezték így)
Agora(gör.) - az üzleti, politikai és vallásos élet központja volt
Agora(gör.) - régi görög városokban négyszögű tér, a piac neve;
Agorafóbia(gör.) - kóros, szorongásos érzés;
Agorakritos - gör.szobrász Pároszban,V. sz.-ban, Phidiás kortársa
Agorakritos(egyik műve) - Athena szobra
Agorakritos(egyik műve) - Zeus Koroneában
Agorakritos(leghíresebb műve) - Nemezis(márvány szobra)
Agoranomének(gör.) - a görög városok vásárbiztosai
Agordo(Borgo) - olasz mézőváros a Cordevole-völgyben
Agorites - régi szarmáta nép, mely a Káspi tó körül lakott
Ágost - … Frigyes Vilmos Henrik, porosz királyi herceg(1779-1843)
Ágost - … Pál Frigyes, Oldenburg nagyhercege(1783-1853)
Ágost - … szászországi választófejedelem(1526-1586)
Ágost - … Vilmos, porosz herceg(1722-1758)
Ágost(I) - braunschweigi hercegpüspök(1568-1636)
Ágost(II) - az ifjabbik Henrik herceg fia(1579-1666)
Ágost(II.Fr.az erős )- szász v.fejedelem, lengyel király(1670-1733)
Ágost(III) - … Frigyes, Lengyel király,szász v.fejedelem(1696-1763)
Ágost(magyarul) - August(angolul)
Ágost(magyarul) - August(németül)
Ágost(magyarul) - Auguste(franciául)
Ágost(magyarul) - Augusto v. Agosto(olaszul)
Ágost(magyarul) - Augusto(spanyolúl)
Ágost(magyarul) - Augustus(latinul), jelentése: szerencsés;
Agosta - sziciliai tengeri kikötő
Agostini - … Paolo, olasz zeneszerző(1593-1629)
Agostini - velencei patriárka és bíbornok.1892. jan. 1. halt meg;
Ágoston - Antal, író(1829-) a szabadságharc honvédtisztje
Ágoston - … Aurél, Szent, a nyugati egyház atyája(354-430)
Ágoston - … János, egyházi és történelmi író(1787-1863)
Ágoston - … Péter, jezsuita hitszónok és egyházi író(1616-1689)
Ágoston(Augusztinusz) - … Szent(354-430)latin nyelvű egyházi író
Ágoston(Szent egyházi író művei) - A Szentháromságról
Agout - az Espinouse-i hegyekből eredő folyó Franciao.déli részén
Agra - Tadzs Mahal főváros
Agra - város Delhitől délkeletre, a Dsamna folyó jobb partján
Agrafa(gör.) - Jézus mondásai az őskeresztény irodalomban
Agrafe(fr.) - kapocs,mely ruhadarabok összekapcsolására szolgál;
Agráfia(gör.) - a.m.: írási képtelenség;
Agrár - mezőgazdasági
Agrarias(lat.) - a.m.: a földbirtokhoz tartozó;
Agrármérnök - agronómus
Agrármérnök - mezőgazda, gazdatiszt, mezőgazdász, agronómus
Agrármeteorologia - ??? a földművelés és erdészet szolgálatában
Agras(v. agress - növ.) - a.m.: egres;
Agrate - … Marco, olasz szobrász. 1500 táján élt.
Agrate(Marco,ol. szobrász műve) - szent Bertalan milanói szobra
Agraviados - spanyolul a.m.. elégedetlenek;
Agraz - arab eredetü hűsítő ital szőllőből, cukorból és jégből
Agresszió - attak, támadás, offenzíva, erőszakosság
Agricola - ... Julius, római hadvezér, szül. Galliában Kr. u. 40-ben
Agricola - … Sándor olasz zeneszerző(1446-1505)
Agricola(mű - mise) - Petrucci
Agricolit - egyhajlású rendszerben kristályosodó ásvány
Agrigentum-az ókor egyik legnagyobb városa,Szicilia déli partján
Agrikol(agrikoláris-lat.) - a.m.: földművelő;
Agrikultúra(lat.) - a.m.: földművelés;
Agrimensores(lat.) - külön testületet alkotó római mérnökök neve
Agrimonia(növ.) - a.m.: apró bojtorján és párlófű;
Agrinion - régi görög város Etóliában, ma Brachori;
Agrion(állat) - a.m.: szitakötő;
Agrippa - … Menenius, római konzul, a plebejusok kibékítője
Agrippa - … Vipsanius, római hadvezér(Kr. e. 63-Kr. e. 12)
Agrippina - Claudius felesége
Agrippina - Vipsanius Agrippa és Julia leánya, Augustus unokája
Agrippína(opera-egyik szereplője-hangfekvése) - Agrippina(sz.)
Agrippína(opera-szövegírója) - Grimani
Agrippína(opera-zeneszerzője) - Handel
Agrippina(sz.) - az Agrippina c.opera egyik szerep.és hangfekvése
Agrokémia(megalapítója) - Liebeg
Ágról-…szakadt,szegény,elhagyott,rokonok,barátok nélküli ember
Agrón - apjával és nőtestvéreivel együtt madarakká változtak át
Agrón - Eumélos fia, Byssa és Meropis fiutestvére
Agrónia(gör.) - a régi görögöknél nők által rendezett ünnep
Agrónia(gör.) - a.m.: találós mesék gyüjteménye;
Agronómia - mezőgazdaságtan
Agronómus - agrármérnök
Agronómus - mezőgazda, gazdatiszt, agrármérnök, mezőgazdász
Agropyrum(növ.) - a.m..: tarackbúza;
Agrostemma(növ.) - a.m.: konkoly;
Agrostis(növ.) - a.m.: harmatpázsit;
Agrosztografia(gör.) - a pázsitfüvek tudományos ismertetése
Agrumi - a citrom, narancs meg a kínai alma közös neve
Agrypnia - a.m.: álmatlanság;
Agua(Vízhányó) - hatalmas vulkán Guatemalában
Aguerri(franc.) - a.m: háborúkban edzett csapat
Aguesseau - … Henrik, Francis d',francia kancellár(1668-1751)
Aguilar - … de la Frontera, spanyol város a Cabra folyó mentén
Aguilar - angol zongoraművész
Aguilar(ejtsd: egilár) - … Grace,angol írónő(1816-1847)
Aguilas(ejtsd: ágilasz) - kikötőváros Spanyolországban
Aguilera(ejtsd:aghilera) -…Ventura Ruiz,spanyol költő(1820-1881)
Agulhas - … Cabo d'-, hegyfok Dél-Afrikában;
Agulhas - afrikai fok
Agung - ázsiai vulkán
Aguti - más néven: aranynyúl;
Aguti(Dasyprocta - állat) - Dél-Amerikában élő rágcsáló
Agy - puskatus
Agyag - ásvány
Agyagáruk - fajansz
Agyagedény(ered.)- Örményo.i.e.7000-ben
Agyagipar - fazekasság, keramika;
Agyagkancsó - bokány
Agyfüggelék - hipofízis
Agykaréj(latinul) - lobus
Ágymelegítő - termofor
Ágynemű - lepedő
Agyondicsér - felmagasztal
Agyrém - fantom, kiméra, fantazmagória
Ágyú - löveg, mozsár, tarack
Ágyunaszád - monitor
Ágyútalp - lafetta
Ágyúüteg - batéria
Ágyvég! - y
Agyvelő(fejlődése) - girifikáció
Agyvelő(növekedése) - cerebralizáció
Agyvelő(tekervényes) - girencefálikus
Ah - indulatszó
AH(Air Algeria) - algériai légitársaság
Ahaggar - afrikai hegység Algériában
Áhitat - ájtatosság
Áhítozó - epekedő, vágyakozó
Ahlfors - amerikai matematikus
Ahlgrimm - osztrák zongoraművész
Ahmatova - … Anna Andrejevna, orosz költőnő(1889-1966)
Ahmatova(A.A., orosz költőnő művei) - Az idők futása
Ahmatova(Anna A. orosz költőnő egyik műve) - Este
Ahmed - keleti (arab-török) férfinév
Aho - … Juhani, finn író(1861-1921)
Aho(Juhani, finn író egyik műve) - A tiszteletesné asszony
Ahol - amely helyen
Ahova - amely helyre
Ahuizotl - azték uralkodó
Ahundov - azerbajdzsáni irodalmár
AI(Air India) - indiai légitársaság
Aiasz - Szophoklész drámája
Aiasz(dráma-szerzője) - Szophoklész
Aida(opera-egyik szereplője-hangfekvése) - Aida(sz)
Aida(opera-egyik szövegírója) - Ghislanzoni
Aida(opera-egyik szövegírója) - Locle
Aida(opera-szerzője) - Verdi
Aida(sz) - az Aida opera egyik szereplője(hangfekvése)
Aiglé - Atlasz egyik lánya
Aiken - … Conrad Potter, amerikai költő, író(1889-1973)
Aiken - amerikai irodalmár
Aiken(C. Potter, am. költő, író egyik műve) - Lord Zorro reggele
Aimara - Dél és Közép-amerikai indián törzs
Aiolosz - a szelek királya(gör.mit.)
Air - … Mail, a.m.: Légi Posta;
Air - ária, dal
Air - attitüd, póz, modor, magatartás, viselkedés
Air - svájci fólió
Airborne - … Express, amerikai légitársaság
Aiszkhülosz - az Agamemnon dráma szerzője
Aiszkhülosz - az Áldozatvivők c. dráma írója
Aiszkhülosz - görög tragédiaköltő(i.e.525/524-456/455)
Aiszkhülosz(görög költő egyik műve) - Áldozatvivők
Aiszkhülosz(görög költő egyik műve) - Leláncolt Prométheusz
Aiszóposz - görög állatmese író
Ajakhang - labiális
Ajakos(növény) - árvacsalán
Ajándék - donáció
Ajánlás - dedikálás
Ajánlólevél - referencia
Ajatollah - siita vallási főpap(Ayatollah)
Ajjúbi - afgán irodalmár
Ajkait - ásvány
Ajmara - Dél-amerikai indián törzs
ajn(') - arab betű
Ajnu - ázsiai nép, népcsoport
Ajóka - szardellagyűrű
Ajser - jómódú, tehetős
Ajtai - … Andor, magyar színész(1903-1975)
Ajtai(Andor, színész egyik filmje) - Az ember tragédiája
Ájtatosság - áhitat
Ajtmatov - … Csingiz Torekulovics, kírgiz író(1928-)
Ajtmatov(Csingiz T.- kírgiz író egyik műve) - A versenyló halála
Ajtó - nyilászáró
Ák - fél zsák!
Ák - zsák része!
Aka - ázsiai nép, népcsoport
Akabai - afrikai öböl
Akácia - a tropikus Afrika egyik növénye
Akad - előfordul
Akad - szorul
Akadály - az Atlétika egyik sporteszköze
Akadályfutás - az atlétika egyik futó versenyszáma
Akadályoz - gátol
Akadémikus - Beke Ödön
Akadialit - ásvány
Akadozó - meg-meg reked
Akan - afrikai néger törzs
Akantit - ásvány
Akantusz - medveköröm
Akarat - erős szándék
Akaratoskodik - nyakaskodik
Akari - vörösarcú majom
Akaró - szándékozó
Akasztófa - bitó, bitófa, törvényfa
Akasztosz - az aranygyapjút kereső egyik argonauta
Akceléerátor - részecskegyorsító
Akcentus - hangsúly, kiejtés
Akceptál - elfogad, elismer
Akció - tett, eljárás, megmozdulás, vállalkozás
Akcíza - adófajta
Akela - Kipling farkasa
Aken - Piet van …(flamand író)
Akhaimenida - óperzsa uralkodóház
Akhilleusz - Párisz okozta halálát
Akhilleusz(anyja) - Thetisz
Akhilleusz(apja) - Péleusz
Akhilleusz(barátja) - Patroklosz
Akhilleusz(fia) - Neoptolemosz
Akhilleusz(gyilkosa) - Párisz
Akhilleusz(kedvese) - Déidameia
Akhilleusz(sebezhető pontja) - a sarka
Akhilleusz(tanítója) - Kheirón(a bölcs kentaur)
Akhron - amerikai hegedűművész
Akinek - amely személynek
Akk – Kisbér közeli falu
Akkád - sémi nép
Akkád(birodalom alapítója) - Nagy Szárgon
Akkád(birodalom egyik királya) - Dudu
Akkád(birodalom fővárosa) - Agade(Akkád)
Akkád(mitológia egyik istene) - Adad
Akkád(mitológia istennője) - Antu
Akklimatizáció - akkomodáció, adaptáció, mimikri, alkalmazkodás
Akkomodáció - adaptáció, mimikri, alkalmazkodás, akklimatizáció
Akkordeon - harmónika
Akkreditív - hitellevél
Akkumulátor(egyik feltalálója) - Edison
Akkurátus - pedáns, precíz
Akkuzatórius - a.m.: vádeljárás;
Akol - juhok szállása
Akolófa - rovátkás mérőrúd
Akona - hordónyílás
Akonitin - alkaloid
Akontó - előleg
Ákovita - édes pálinka
Ákovita - snapsz
Akózás – hordómérés(régiesen)
Akríbia - filológiai pontosság
Akrisios(lánya) - Danaé
Akrobata - artista, szórakoztató művész
Akroit - ásvány
Akropolisz - Athén egyik nevezetessége(fellegvár)
Akropolisz - fellegvár
Akt - művészi testkép
Akta - iratcsomó
Aktin(első izolálója) - Straub F.Brúnó
Aktínium(felfedezője) - Debierne
Aktinoidák - aktínium
Aktinolit - ásvány
Akto - kűl,-külső(előtagként)
Aktor - színész
Aktuális - új, mai, esedékes, korszerű
Aktus - szeretkezés
Aktus - tett, eljárás, ténykedés
Akun - az Aleut-szigetek egyike Alaszka partjai mentén
Akupunktúra - kínai gyógymód
Akusztika - hangtan
Akut - égető, heveny
Akut - heveny
Akutagawa - … Ryunosuke, japán író(1892-1927)
Akutagawa(Ryunosuke, japán író egyik műve) - A cserjésben
Akutan - az Aleut-szigetek egyike Alaszka partjai mentén
Akvamanile - középkori vízöntő edény
Akvamarin - ásvány
Akvamarin - kékeszöld berill
Akvarell - vízfesték, vízfestmény
Akvizíció - üzletszerzés
al - … -Amín, az Arab Birodalom egyik abbászida uralkodója
Al - … fine, 8 mű végéig a zenében
al - … -Hádi, az Arab Birodalom egyik abbászida uralkodója
al - … -Kádir, az Arab Birodalom egyik abbászida uralkodója
al - … -Káim, az Arab Birodalom egyik abbászida uralkodója
Al - … Kvarizmi, arab matematikus
Al - … tempo, ütemre a zenében
AL - albán gépkocsik jelzése
Al - Aluminium
Al - arab névelő
Al - falvég!
Ál - mű, hamis
Ál - pszeudo-(előtagként)
Al - rangjelzés
Ál - talmi, hamis
Al(Dunai viharos erejű szél) - kossava
Ala - … mode, divatos(franciául)
Ala - épületszárny
Alabama - amerikai folyó
Alabama - amerikai folyó
Alabama - USA szövetségi állam
Alabama(Montgomery) - amerikai szövetségi állam és székhelye
Alabástrom - ásvány
Alacsony-Tauern - osztrák hegység
Aláereszkedik - lemegy
Alag - híres a ménese
Alagasaki - japán város
Alagcsövezés - drénezés
Alagsor - szuterén
Alagút - föld alatti folyosó
Alagút(vasúti) - Otira(Új-Zéland)
Alagya - elégia
Alain - … Delon, fr.színész
Alain - francia férfinév
Aláírás - autogram
Aláírás - paraf, szignó, autógram
Aláíró - szignáló
Alak - figura
Alak - regényhős
Alak(bibliai - jámbor férfiú) - Dániel
Alak(Moliére) - Dandin
Alakazonosság - homeomorfia
Alaki - formális
Alaki - kiképzési forma
Alakor - gyengén termő búzafajta
Alaktalan - torz, amorf, szabálytalan, formátlan
Alaktan - morfológia
Alakul - formálódik
Alakulás - formálódás
Alamizsna - könyöradomány, koldusbér
Alamuszi - mamlasz
Alan - angol férfinév, jelentése: szikla, nemes(kelta)
Alán - oszét
Alanin - aminósav
Alánok - szarmatán, lovas, nomád nép
Alany(latinul) - subiectum
Alányújtó - leadó
Alap - bázis, fundamentum
Alapelv - axióma, alaptétel, evidencia, princípium
Alapeszme - koncepció
Alapgondolat - idea
Alapigazság - axióma, evidencia, principium, alapelv, alaptörvény
Alapítás(bolognai egyetem) - i.sz.1100
Alapítás(oxfordi egyetem) - i.sz.1100
Alapító(Arany Horda) - Batu kán
Alapító(aranygyapjas rend) - Jó Fülöp
Alapító(darbysta-felekezet) - Darby J.N.
Alapító(Keresztény testvérközség) - David
Alapító(Pálos szerz.rend) - Boldog Özséb
Alapító(Théba - görög mitológia) - Kadmosz
Alapítvány - Asimov Isaac, amerikai író egyik műve
Alapítvány - Asimov Isaac, amerikai író egyik műve
Alapítványtevő - legator, fundátor
Alapmű(Mat.-Geometr.-Eukleidész)-i.e.300
Alapokmány - charta
Alapozások - Robert Altman, amerikai rendező egyik filmje
Alapozó - betonozó
Alapszínek - kék,piros és sárga
Alaptétel - axióma, alapelv, evidencia, princípium
Alaptörvény - axióma, alapigazság
Alaptörvény - statútum
Álarc - maszk, maszka, maskara
Alarcón - … Pedro Antonio de, spanyol író, költő(1833-1891)
Alarcón(Pedro A. de, sp. író,költő műve) - A háromszögletű kalap
Álarcos - rabló
Álarcosbál - maskara, maskarádé
Alarm - riadó, riasztás, vakrémület
Alaska - … Airlines, amerikai légitársaság
Alaska(Juneau) - amerikai szövetségi állam és székhelye
Alaszka - am.-i félsziget, USA szövetségi állam, székhelye: Juneau
Alaszkai - amerika hegység
Alaszkai - amerikai öböl
Alátol - lejebb csúsztat
Alatt - hellyel kapcsolatos névutó
Alattomos - orv
Alätträ - azerbajdzsáni hegység
Alavita - ázsiai nép, népcsoport

Nincsenek megjegyzések: