2008. február 17., vasárnap

Magyar írók és költők (Anonimustól – napjainkig)

Magyar írók és költők:


ABDAY Sándor

ABODY Béla

ABONYI Árpád

ABONYI Lajos

ÁBRAHÁM Ernő

ÁBRÁI Károly

ÁBRÁNYI Emil

ÁBRÁNYI Kornél

ACZÉL Géza

ÁCS Károly

ÁCS Kató

ÁCS Margit

ACSÁDY Károly

ADÁNYI András

ADORJÁN Andor

ADORJÁN Emil

ADORJÁN Sándor

ADORJÁNI Zoltán

ADY Endre

ADY Margit

ÁGH István

ÁGOSTON Ernő

ÁGOSTON Vilmos

ÁGOTA Demeter

AGYAGÁSI Káróly

ALAKSZA Ambrus

ALBERT Gábor

ALBERT Zsuzsa

ALTAI Margit

ALVINCZY Sándor

AMADÉ László

AMBROZOVICS Dezső

AMBRÓZY Ágoston

AMBRUS Tibor

AMBRUS Zoltán

ANAVI Ádám

ANDAI Ernő

ANDOR József

ANDORFFY Mária

ANDRÁD Elek

ANDRÁD Sámuel

ANDRÁS Endre

ANDRÁS László

ANDRÁSSY Lajos

ANÓKA Eszter

ANONYMUS

ANTAL Dániel

ANTAL Iván

ANTAL Sándor

ANTALFFY Endre

ÁNYOS Pál

APÁCZAI Csere János

APAFI Mihály

APÁTI Ferenc

APÁTI Miklós

APPONYI Balázs

ÁPRILY Lajos

ARACS Teréz

ARADI József

ARADI Viktor

ARANKA György

ARANY János

ARANY László

ARÁNYI Jenő

ARANYOS Béla

ARANYOSRAKOSI Székely Sándor

ARANYOSSI Magda

ARANYOSSY Pál

ARATÓ András

ARATÓ Károly

ÁRVÁI György

ASBÓTH János

ÁSGUTHY Erzsébet

ASPERJÁN György

ASZALI János

ASZLÁNYI Károly

ASZTALOS István

ASZTALOS Sándor

ATZÉL Endre

BABAY József

BABITS Mihály

BACHICH József

BACSÓ Béla

BAJOMI Lázár Endre

BAJOR Andor

BAJZA Jenő

BAJZA József

BAKONYI Károly

BAKSAY Sándor

BAKTAY Ervin

BALÁS Frigyes

BALASSA Ármin

BALASSA Bálint

BALASSA Imre

BALASSI Bálint

BALÁZS Anna

BALÁZS Béla

BALÁZS Ferenc

BALÁZSOVICS Mihály

BÁLINT Aladár

BÁLINT György

BÁLINT Lajos

BÁLINT Tibor

BÁLINTITT János

BALKÁNYI Szabó Lajos

BALLA Károly

BALLA László

BALLA Miklós

BALOG István

BALOGH Attila

BALOGH Edgár

BALOGH Gyula

BALOGH Tihamér

BÁN Aladár

BÁN Ferenc

BÁN Zsuzsa

BÁNFFY Miklós

BÁNHIDI Lajos

BANTAI Elemér

BANTAI Pál

BARABÁS Gyula

BARABÁS Tibor

BARAKONYI Ferenc

BÁRÁNY Ágoston

BÁRÁNY Tamás

BARANYAI Pál

BARANYI Ferenc

BARÁT Endre

BARÁTH Lajos

BARCZAFALVI Szabó Dávid

BARCSAY Ábrahám

BARDÓCZ Árpád

BÁRDOS László

BÁRDOS Pál

BARKÓCZY Borbála

BARNA Ignác

BÁRÓCZI Sándor

BARÓTI Géza

BARSI Dénes

BARSI József

BÁRSONY István

BARTA Lajos

BARTA Sándor

BARTALIS János

BARTALUS István

BARTHOLOMAUS Pannonius

BARTÓK Lajos

BARTÓKY József

BATIZI András

BÁTORI Irén

BATSÁNYI János B

BATTA György

BATTHYÁNY Alajos

BAY György

BECHT Rezső

BECZÁSSY Judit

BEHEMÉNYI Géza

BÉKÁSSY Ferenc

BÉKEFFY István

BÉKEFFY László

BÉKEFI Antal

BÉKÉS István

BÉKÉS József

BÉKÉSI Gyula

BEKSICS Gusztáv

BÉL Mátyás

BÉLDI Izor

BELLA István

BENAMY Sándor

BENCSIK Imre

BENDA Jenő

BENEDEK Elek

BENEDEK István

BENEDEK János

BENEDEK Marcell

BENEY Zsuzsa

BENICZKY Emil

BENICZKY Irma

BENJÁMIN Ferenc

BENJÁMIN László

BENKE József

BENKŐ Attila

BENKŐ Kálmán

BENKŐ Sámuel

BÉNYEI Gábor

BEÖTHY László

BEÖTHY Zsolt

BERCZELI Anselm

BERCZELI Károly

BERCZELLY Jenő

BERCZIK Árpád

BÉRCZY Károly

BERCSÉNYI Béla

BERDA József

BERDE Mária Julianna

BERECK József

BERECZ Károly

BERECZKY László

BERÉNYI Antal

BÉRES Attila

BERKESI András

BERKÓ Sándor

BERNÁT Gáspár

BERTHA Bulcsú

BERTÓK László

BERZSENYI Dániel

BESSENYEI Anna

BESSENYEI György

BESZE János

BETHLEN Miklós

BEZERÉDI Amália

BIHARI Klára

BIHARI Sándor

BÍRÁNYI Ákos

BIRKÁS Endre

BISTEY András

BISZTRAY Ádám

BODÁS János

BODNÁR István

BODNÁR János

BODOR Aladár

BODOR Pál

BODOSI György

BODROGI Lajos

BODROGI Zsigmond

BOGDÁN László

BOGDÁNFI Sándor

BOHUNICZKY Szefi

BÓKAY János

BOKOR József

BOKOR Péter

BOLDIZSÁR Iván

BOLDIZSÁR Miklós

BOLGÁR György

BOLYA Lajos

BOLYA Péter

BOLYAI Farkas

BONCZA Berta

BONCZOS István

BONVHAY Benjámin

BÓNYI Adorján

BOR Ambrus

BORBÉLY Sándor

BORNEMISZA Péter

BOROSS Elemér

BOROSS Mihály

BOROSTYÁNI Nándor

BORUTH Elemér

BOSNYÁK Zoltán

BOTOND-BOLICS György

BOZÓKY Mihály

BOZZAI Pál

BOZZAY Margit

BOZSIK Valéria

BŐD Péter

BŐDÖN József

BÖLCSÖK Erzsébet

BÖLÖNI György

BÖLÖNI Györgyné

BÖLÖNI Sámuel

BÖLÖNY József

BÖNDÖR Pál

BÖNGÉRFI János

BÖZÖDI György

BRANKOVICS György

BRASNYÓ István

BRASSAI Viktor

BRÁZAY Emil

BRESZTOVSZKY Ede Ernő

BRODARICS István

BRÓDY Lili

BRÓDY Miksa

BRÓDY Sándor

BUCZY Emil

BUDAI Ézsaiás

BULCSÚ Károly

BULLA János

BULYOVSZKY Gyula

BURÁNY Nándor

BÜTTNER Júlia

CÁRÁSZ József

CHOLNOKY Viktor

CZAKÓ Gábor

CZAKÓ Zsigmond

CZEGŐ Zoltán

CZELE György

CZIGÁNY György

CZIMER József

CZINE Mihály

CZINKE Ferenc

CZIRJÉK Mihály

CZÓBEL Minka

CZOBOR Mihály

CZÖVEK István

CZUCZOR Gergely

CZUDAR Mihály

CSÁKTORNYAI Mátyás

CSALOG Zsolt

CSANÁDI Imre

CSANÁDY György

CSANÁDY János

CSAPLÁR Vilmos

CSÁSZÁR Ferenc

CSÁSZÁR Imre

CSÁTH Géza

CSATHÓ Kálmán

CSÁTI Demeter

CSATÓ Pál

CSÁVOSSY György

CSEKE Gábor

CSELÉNYI László

CSELŐTEY Lajos

CSENGERY Antal

CSENGEY Gusztáv

CSÉPÉ Imre

CSEPELI Szabó Béla

CSEPREGHY Ferenc

CSEREI Mihály

CSERÉNYI Mihály

CSERES Tibor

CSEREY Farkas

CSERGŐ Hugó

CSERHÁT József

CSERHÁTI László

CSERMELY Gyula

CSERMELYI Sándor

CSERY Péter

CSERZY Mihály

CSÍKI László

CSIKY Gergely

CSIKY István

CSIZMADIA Sándor

CSIZMAREK Mátyás

CSOHÁNY Gabriella

CSOKONAI Vitéz Mihály

CSONTOS Gábor

CSONTOS Vilmos

CSOÓR István

CSOÓRI Sándor

CSORBA Győző

CSORBA Tibor

CSORDÁS Gábor

CSÖMÖRI József

CSÖRSZ István

CSUKA Zoltán

CSUKÁS István

CSURKA István

CSŰRÖS Emília

DALLOS Gábor

DALLOS György

DALMADY Győző

DALOS László

DÁNÉ Tibor

DÁNIEL Anna

DÁNIEL István

DANKÓ István

DÁNOS Miklós

DANYI Gyula

DARÁZS Endre

DARKÓ István

DARMAY Viktor

DARNAY Kálmán

DARVAS József

DARVAS Szilárd

DÁVID Lajos

DÁVID Teréz

DAYKA Gábor

DEÁK Farkas

DEÁK Tamás

DEBRECZENI Márton

DECSY István

DEGRÉ Alajos

DÉKÁNY András

DÉKÁNY Kálmán

DEMÉNY Ottó

DEMETER György

DEMETER János

DÉNES György

DÉNES Zsófia

DENGI János

DÉR Endre

DERÉKI Antal

DÉRY Gyula

DÉRY Tibor

DÉSI Ábel

DEVECSERI Gábor

DIENES András

DIMÉNY István

DIVALD Kornél

DOBAI Péter

DOBAY István

DOBOS László

DOBOSY Mihály

DOBOZY Imre

DOBSA Lajos

DÓCZI Lajos

DÓKUS Ernőné

DOLINAY Gyula

DOMOKOS Géza

DOMOKOS Lajos

DOMONKOS István

DORMÁNDI László

DÓRÓ Sándor

DOROSMAI János

DÓZSA Dániel

DÓZSA Endre

DÖBRENTEI Gábor

DÖBRENTEI Kornél

DÖME Károly

DÖMÖTÖR János

DÖMÖTÖR Pál

DŐZSEI Ferenc

DRASKÓCZY Ilma

DRÉGELY Gábor

DSIDA Jenő

DUBA Gyula

DUDÁS Kálmán

DUGONICS András

DUKAI Takách Judit

DUTKA Ákos

ECK Bálint

Édes Gergely

EGRI Antal

EGRI Lajos

EGRI Viktor

EGRY Irén

EGYED Péter

ÉJSZAKI Károly

ELEK István

ELEKES György

ELŐD László

EMBER Ervin

EMBER György

EMBER Mária

EMŐD Tamás

EMŐD Tamás

EMŐD Zsigmond

ENDRE Károly

ENDRŐDI Béla

ENDRŐDI Sándor

ENYEDI György

ENYEDI István

EÖRSI István

EÖRSI Júlia

EÖTVÖS József

EÖTVÖS Károly

EPERJESY János

ERDEI Ferenc

ERDEI Sándor

ERDÉLYI János

ERDÉLYI Zoltán

ERDŐDI Dániel

ERDŐDY János

ERDŐS László

ERTSEY Péter

ESTERHÁZY Antal

ESTERHÁZY Péter

FABCHICH József

FÁBIÁN Gábor

FÁBIÁN Gyula

FÁBIÁN Zoltán

FÁBRI Péter

FÁBRY Zoltán

FALUDI Ferenc

FARAGÓ Jenő

FARKAS András

FARKAS Antal

Farkas HUGÓ

Farkas Károly

FÁY András

FAZEKAS Anna

FAZEKAS Mihály

FEDOR Ágnes

FEHÉR Dezső

FEHÉR Ferenc

FEHÉR Klára

FÉJA Géza

FEJÉR György

FEJÉR István

FEJES Endre

FEKETE Gyula

FEKETE Mihály

FEKETE Sándor

FÉLD Mátyás

FELEKI László

FELEKI Sándor

FELKAI Ferenc

FELNER Pál

FELVINCZI György

FENÁKEL Judit

FENDRIK Ferenc

FÉNYES Samu

FÉNYI István

FENYŐ László

FERENCZ Zsuzsanna

FERENCZI István

FERENCZI Magda

FERENCZY Teréz

FIALA Jakab

FILÓ Lajos

FINTA Gerő

FODOR András

FODOR József

FODOR Sándor

FORBÁTH Imre

FORBÁTH Sándor

FORGÁCS Antal

FORGÁCS Endre

FORRÓ Pál

FÖLDEÁK János

FÖLDES Géza

FÖLDES Mihály

FÖLDES Péter

FÖLDI János

FRANKENBURG Adolf

FRANYÓ Zoltán

FRÁTER Gáspár

FRÁTER István

FRISS Endre

FÜLÖP Árpád János

FÜSI József

FÜST Milán

FÜZESI Magda

GAÁL Andor

GAÁL József

GAÁL Mózes

GÁBOR Andor

GÁBOR Zoltán

GÁDOR Béla

GAGYHY Dénes

GAGYI László

GAJDOS Tibor

GAJZÁGÓ Salamon

GÁL György

GÁL László

GÁL Sándor

GÁL Zsuzsa

GALABÁRDI Zoltán

GALAMBOS Lajos

GALAMBOSI László

GÁLFALVY György

GÁLFFY Sándor

GALGÓCZI Erzsébet

GALL István

GALSAI Pongrác

GÁLY Olga

GARA Ákos

GARÁDY Viktor

GARAI Gábor

GARAI István

GARAI János

GARAY János

GARÁZDA Péter

GÁRDONYI Géza

GÁRDOS Mariska

GÁRDOS Miklós

GÁSPÁR Ervin

GÁSPÁR Margit

GÁSPÁR Margit

GAZDAG Erzsi

GAZDAG István

GÉCZY József

GÉHER István

GELLÉRI Andor Endre

GELLÉRI Oszkár

GELLÉRI Zsuzsa

GERA György

GERÉB László

GEREBLYÉS László

GERELYES Endre

GERENCSÉR Miklós

GERGEI Albert

GERGELY Ágnes

GERGELY Márta

GERGELY Sándor

GERŐ Attila

GERŐ János

GION Nándor

GODA Gábor

GOMBÓ Pál

GOÓR Imre

GOROVE László

GOSÁRVÁRI Mátyás

GOTTIER Lajos

GOVRIK Elemér

GOZSDU Elek

GÖBÖL Gáspár

GÖMÖRI Jenő

GÖNCZ Árpád

GÖNCZY Gábor

GÖRCSÖNY Ambrus

GÖRGEY Gábor

GRANASZTÓI Pál

GRANDPIERRE Lajos

GREGUSS Ágost

GRENDEL Lajos

GUBÁNYI Károly

GULÁCSY Irén

GULYÁS János

GULYÁS Károly

GULYÁS Pál

GUTÁI Magda

GUTHY Soma

GÚZS Imre

GVADÁNYI József

GYAGYOVSZKY Emil

GYÁRFÁS Miklós

GYARMATHY Zsigmondné

GYENES István

GYERGYAI Albert

GYERTYÁN Ervin

GYETVAI János

GYIMESI György

GYOMAI Imre

GYÓNI Géza

GYÖNGYÖSI István

GYÖNGYÖSSI János

GYŐRÉ Imre

GYŐRFFY József

GYŐRFFY László

GYÖRGY Mátyás

GYÖRGY Oszkár

GYŐRI Klára

GYŐRI László

GYÖRKÉ Zoltán

GYŐRY Dezső

GYŐRY Vilmos

GYULAI Pál

GYURCSÓ István

GYURITS Antal

GYURKÓ László

GYURKOVICS Tibor

GYÜRE Lajos

HAÁSZ István

HABÁN Mihály

HAGYMÁSI Bálint

HAJDÚ Ferenc

HAJDÚ Zoltán

HAJNAL Anna

HAJNAL Gábor

HAJNAL Jenő

HAJÓ Sándor

HALASI Andor

HALÁSZ Dezső

HALÁSZ Gábor

HALÁSZ Gyula

HALÁSZ Zoltán

HALLAMA Erzsébet

HALLER Alfréd

HALMÁGYI István

HALMÁGYI Sándor

HALMI Bódog

HAMARY Dániel

HÁMORI Ottó

HÁMOS György

HAMVAS H. Sándor

HANNULIK János

HARANGI László

HARASZTHY Lajos

HARMAT Imre

HARMATH Lujza

HÁRS György

HÁRS László

HARSÁNYI Lajos

HATVANI Dániel

HATVÁNY Lajos

HATVÁNY Lili

HAVAS Endre

HAVAS Ervin

HAVAS György

HÁY Gyula

HEGEDŰS Géza

HEGEDŰS István

HEGEDŰS Zoltán

HEGYESI János

HEGYI Gyula

HELTAI Gáspár

HELTAI Jenő

HÉRA Zoltán

HERCEG János

HERCZEG Ferenc

HERÉDI Gusztáv

HERKE Rózsa

HERNÁDI György

HERNÁDI Gyula

HERTELENDY Gábor

HERVAY Gizella

HEVESI András

HEVESI Sándor

HIDAS Antal

HOBLIK Márton

HÓDOS László

HOLDOSI József

HOLLÓ Ernő

HOLLÓS Korvin Lajos

HOLTI Mária

HOMONNAI Albert

HOMONNAY Imre

HORGAS Béla

HORNYÁK József

HORNYIK György

HORTOBÁGYI Ágost

HORVÁTH Ágoston

HORVÁTH Imre

HORVÁTH Zoltán

HÓRY Béla

HRABOVSZKY György

HUBAY Miklós

HUNYA István

HUNYADI Ferenc

HUNYADI István

HUNYADY József

HUNYADY Sándor

HUSZÁR Sándor

HUSZÁR Vilmos

HUSZTY Mátyás

IGNÁCZ Rózsa

IGNOTUS Pál

IHÁSZ Aladár

ILKU Pál

ILLEI János

ILLÉS Béla

ILLÉS Endre

ILLÉS Sándor

ILLÉSHÁZY István

ILOSVAI Selymes Péter

ILUH István

ILLYEFALVI István

ILLYÉS Bálint

ILLYÉS Gyula

IMECS Béla

INCZÉDI László

INDALI Gyula

INDIG Ottó

INNOCENT Vince Ernő

IRINYI József

ISTVÁN Marián

ISTVÁNFFY Miklós

ISTVÁNFI Pál

ISZLAI Zoltán

IVÁNYI Ödön

IZSÁKY Margit

JAK Sándor

JAKAB István

JAKAB Ödön

JÁMBOR Pál

JANCSIK Pál

JANKOVICH Ferenc

JANKOVICS Marcell

JÁNKY Béla

JÁNOSHÁZY György

JÁNOSY István

JANUS Pannonius

JARNÓ József

JÁSZ Dezső

JÁVOR Ottó

JÉKELY Zoltán

JÉKEY Aladár

JESZENSZKY Danó

JOBBÁGY Károly

JÓKAI Anna

JÓKAI Mór

JOÓS Ferenc

JÓSIKA Kálmán

JÓSIKA Miklós

JOVÁNOVICS Miklós

JÓZSEF Attila

JÓZSEF Jolán

JUHÁSZ Ferenc

JUHÁSZ Gyula

JUHÁSZ Lajos

JUNG Károly

JUSTH Béla

JUSTH Zsigmond

KAAS Ivor

KABOS Ede

KACZIÁNY Géza

KACSÓ Sándor

KADA Elek

KÁDÁR Imre

KÁDÁR Lajos

KAFFKA Margit

KAHÁNA Mózes

KALÁSZ László

KALÁSZ Márton

KÁLDI János

KÁLLAY Ferenc

KÁLMÁN Dezső

KÁLMÁN Jenő

KALMÁR Ernő

KÁLNOKI Izidor

KÁLNOKY László

KALOCSA Rózsa

KAMJÉN István

KAMONDY László

KAMPIS János

KAMPIS Péter

KANIZSAI Ferenc

KANIZSAI Jenő

KÁNTOR Péter

KÁNTOR Zsuzsa

KÁNYÁDI Sándor

KAPECZ Zsuzsa

KAPOSI Sámuel

KAPUSI Imre

KARÁCSONDI Imre

KARÁCSONY Benő

KARDOS László

KARIKÁS Frigyes

KARINTHY Ferenc

KARINTHY Frigyes

KARINTHY Gábor

KÁRMÁN József

KÁROLYI Árny

KÁROLYI Gáspár

KÁRPÁTHY Gyula

KÁRPÁTI Aurél

KÁRPÁTI Kamil

KARTAL Zsuzsa

KASSÁK Lajos

KASZAB Ilona

KATKÓ István

KATONA József

KAZALICZKY Antal

KAZÁR Emil

KAZINCZY Ferenc

KAZINCZY Gábor

KECSKEMÉTHY Aurél

KECSKEMÉTI György

KECSKEMÉTI Vég Mihály

KECSKÉS Béla

KELEMEN Lajos

KELÉNYI István

KELETI Artúr

KELLÉR Dezső

KELMENFY László

KEMECHEY Jenő

KEMENCZKY Judit

KEMÉNY Endre

KEMÉNY János

KEMÉNY Zsigmond

KEMPELEN Riza

KEMSEI István

KENDE István

KENDE Sándor

KENESSEI András

KENÉZ Ferenc

KENÉZY Csatár

KÉPES Géza

KERÉK Imre

KEREKES Ferenc

KERÉNYI Frigyes

KERÉNYI Grácia

KERESKÉNYI Ádám

KERESZTES Ágnes

KERESZTURY Dezső

KERPELY Béla

KERTÉSZ Ákos

KERTÉSZ Erzsébet

KERTÉSZ Péter

KERTÉSZ Róbert

KESZELI Ferenc

KESZI Imre

KESZTHELYI Rezső

KESZTHELYI Zoltán

KÉZAI Simon

KILÉNYI Mária

KINCS Gyula

KINIZSI Andor

KIRÁLY Péter

KIRÁLYHEGYI Pál

KIS Ervin

KIS Ferenc

KIS János

KISFALUDY Károly

KISFALUDY Sándor

KISLÉGHY ráírnál!

KISS Anna

KISS Ibolya

KISS Jenő

KISS József

KISS Tamás

KISTELEKI Ede

KÓBOR Tamás

KOCSIS István

KODOLÁNYI János

KOHÁRY István

KOLLÁNYI Boldizsár

KOLOZS Pál

KOLOZSVÁRI Grandpierre Emil

KOLUMBAN János

KOMÁROMY Ferenc

KOMJÁT Aladár

KOMLÓS Aladár

KOMLÓS János

KOMÓCSY József

KOMOR András

KOMOR Gyula

KOMPOLTHY Tivadar

KONCZ Antal

KONCZ István

KONCZEK József

KONRÁD György

KONTÚR Béla

KÓNYA József

KÓNYA Lajos

KÓNYI János

KOPECZKY László

KOPPÁNYI György

KOPRÉ József

KORÁNYI Frigyes

KORBULY József

KORDA István

KORMOS Gyula

KORMOS István

KORNIS Mihály

KORÓDA Mikíós

KORÓDA Pál

KOS Károly

KOSZTKA Mihály

KOSZTOLÁNYI Dezső

KÓTZIÁN Katalin

KOVÁCS Dezső

KOVÁCS György

KOVÁCS Pál

KOVACSÓCZY Farkas

KOVÁI Lőrinc

KOVÁTS József

KÖLCSEY Ferenc

KŐMŰVES Imre

KÖRMENDI Zoltán

KÖRNYEI Elek

KŐRÖS Endre

KÖRÖSI Henrik

KÖRÖSSÉNYI János

KŐRÖSY László

KŐSZEGI Imre

KÖTELES Pál

KÖVÉR Lajos

KÖVES Tibor

KRESKAY Imre

KRISTÓF Károly

KRIZA János

KRÚDY Gyula

KRÜZSELYI Erzsébet

KUBÁN Endre

KULCSÁR Tibor

KUN István

KUNCZ Aladár

KUNOSS Endre

KUNSZABÓ Ferenc

KUPA Árpád

KURKÓ Gyárfás

KURUCZ Gyula

KUTASI Gyula

KUTHY Lajos

KÜRTHY Emil

KVASSAY Ede

LABANCZ Gyula

LACZKÓ Géza

LADÁNYI Mihály

LADIK Katalin

LADIVER Illés

LAJTA Kálmán

LAKATOS István

LAKATOS Menyhért

LAKATOS Ottó

LAKATOS Vince

LAKOS György

LÁM Béla

LAMPÉRTH Géza

LÁNG Árpád

LÁNYI Menyhért

LÁNYI Sarolta

LASKAI Péter

LÁSZLÓ Anna

LÁSZLÓ Marcell

LÁSZLÓFFY Aladár

LATÁK István

LATKÓCZY Mihály

LATOR László

LÁTOS Sándor

LAUKA Gusztáv

LÁZÁR Béla

LÁZÁR Ervin

LÁZÁR István

LECHNER László

LELESZY Béla

LENDVAI György

LENDVAI István

LENDVAY Éva

LENGYEL Géza

LENGYEL István

LENGYEL József

LENGYEL Menyhért

LENKEI Henrik

LESTYÁN Sándor

LESZNAI Anna

LÉTAY Lajos

LÉVAI Lajos

LÉVAY Endre

LÉVAY József

LIGETI Károly

LIGETI Ernő

LIGETI László

LIGETI Pál

LIPCSEY Ádám

LISZNYAI Kálmán

LONDESZ Elek

LÓSARDY Zsuzsanna

LOSONCZY László

LOVAS Márton

LOVASS Gyula

LOVÁSZ Pál

LOVÁSZY Károly

LOVÁSZY Márton

LOVICSEK Béla

LŐDI Ferenc

LŐRINCZ Péter

LŐRINCZI László

LŐRINCZY György

LÖVIK Károly

LUBY Sándor

LUGASSY Gyula

LUKÁCS Imre

LUKÁCSY Sándor

LUX Terka

MÁCZA János

MÁCS József

MADÁCH Imre

MADÁCH László

MADÁCSY László

MÁDAI Mihály

MADARASSV László

MADARÁSZ Emil

MADZSAR József

MAGYAR Imre

MAGYARI Lajos

MAILÁTH János

MAJOR Nándor

MAJOR Ottó

MAJTÉNYI Erik

MAJTÉNYI Mihály

MAJTHÉNYI Flóra

MAJTHÉNYI György

MAKAI Emil

MAKAY Béla

MAKAY Ida

MAKKAI László

MAKKAI Sándor

MAND1CS György

MÁNDY Iván

MANKÓ József

MARÁI Sándor

MARCONNÁT Tibor

MARÉK Antal

MÁRIA Béla

MARIAY Ödön

MÁRKI Zoltán

MARKÓ Béla

MARKOVITS Rodion

MÁRKUS József

MAROSI Gyula

MARÓTI Lajos

MARSALL László

MARTON István

MARTON Lili

MARTOS Ferenc

MATA János

MÁTÉ György

MÁTÉ Imre

MATEJKA János

MÁTYÁS Ferenc

MÁTYÁSI József

MAURITS Ferenc

MEDGYES Lajos

MEDGYESI Károly

MÉHES György

MÉLIUSZ József

MENSÁROS Zoltán

MENTOVICH Ferenc

MERÉNYI Gyula

MÉRY Károly

MESTER Zsolt

MESTERHÁZI Lajos

MÉSZÖLY Dezső

MÉSZÖLY Miklós

MEZEI András

MEZEY Katalin

MEZŐ Ferenc

MIHÁLY István

MIKES Kelemen

MIKES Lajos

MIKLÓS Jenő

MIKÓ Ervin

MIKOLA Anikó

MIKSZÁTH Kálmán

MINKÉ Béla

MISIK János

MISKOLCZI Miklós

MITTAY László

MOCSÁR Gábor

MOCSÁRY Antal

MOCSÁRY Lajos

MÓDOS Péter

MOHÁCSI Jenő

MOLDOVA György

MOLLINÁRY Gizella

MOLNÁR Ákos

MOLNÁR Ferenc

MOLNÁR Géza

MOLNÁR Kata

MOLNÁR Zoltán

MOLNOS Lajos

MOLTER Károly

MOLY Tamás

MÓRA Ferenc

MÓRICZ Virág

MÓRICZ Zsigmond

MÓROCZ János

MORVAY Gyula

MÓZES Attila

MÓZSI Ferenc

MUNKÁCSI Miklós

MUNKÁCSY János

MURAI Károly

MÜLLER Péter

MŰNK Artúr

NADÁNYI Zoltán

NÁDAS Péter

NÁDASDI Éva

NÁDASS József

NÁDUDVARI Anna

Nagy Ágnes

NAGY Endre

NAGY Ignác

NAGY István

NAGY Lajos

NAGY László

NAGY Zoltán

NAGYFALUSI Jenő

NAGYIVÁNYI Zoltán

NALÁCZY József

NASZÁLYI János

NEMES György

NEMES László

NEMESKÜRTY István

NÉMETH Imre

NÉMETH János

NÉMETH László

NÉMETHY Géza

NEUBAUER Pál

NEY Ferenc

NICZKY Istvánná

NIKLAI Ádám

NÓGRÁDI Gábor

NÓGRÁDY László

NÓTI Károly

NOVOTNY Miklós

NYÁRY Andor

NYERGES András

NYILASI Balázs

NYÍRI Tibor

OBERNYIK Károly

ODZE György

OLÁH Gábor

OLÁH László

OLOSZ Lajos

ÓNAGY Dezső

ÓNAGY Zoltán

ORAVECZ Imre

ORAVECZ Paula

ORBÓK Loránd

ORCZY Lőrinc

ORDÓDY Katalin

ÓRIÁS Pál

ORMÓDI Bertalan

ORMOS Gerő

ORMOS Zsigmond

OROSZ Irén

OSVÁT Ernő

OSVÁT Zsuzsa

OSZTOJKÁN Béla

OSZTOVITS Levente

OTTLIK Géza

OZORAI József

ÖRDÖGH Szilveszter

ÖRKÉNY István

ŐRSI Ferenc

ÖRSOVAI Emil

ÖRVÖS Lajos

ŐSZ Iván

ÖZSVALD Árpád

PAÁL Ferenc

PAIZS Tibor

PAJZS Elemér

PÁKH Albert

PÁKOLITZ István

PÁKOZDI Ferenc

PÁL József

PÁL Rita

PALÁGYI Lajos

PALASOVSZKY Ödön

PALÁSTI László

PÁLFALVI Nándor

PÁLFFY Albert

PALFFY Sámuel

PÁLL Lajos

PALOCSAY György

PALOCSAY Zsigmond

PÁLOS Rozita

PALOTAI Boris

PALOTÁS Imre

PÁLYI András

PÁLLYA István

PÁNDI Pál

PANEK Zoltán

PANNÓNIÁI Ambrus

PÁPA József

PAPP Dániel

PAPP Lajos

PAPP Miklós

PARDI Anna

PÁSKÁNDI Géza

PASKÓ Kristóf

PASS Lajos

PASSUTH László

PÁSZTOR Árpád

PÁSZTOR Béla

PATAKI Dezső

PATHAI István

PÁTKAI Tivadar

PATYI István

PAULIKOVICS Lajos

PAULINI Béla

PÁVEL Ágoston

PÁZMÁNY Péter

PÉCZELI József

PÉCZELY József

PÉCSI Ferenc

PÉCSI Gabriella

PÉKÁR Gyula

PÉNTEK Imre

PESOLD Ferenc

PESTI Gábor

PETELEI István

PETERDI Andor

PETERDI István

PÉTERFY Jenő

PÉTERFY Tamás

PÉTERY Károly

PETKÓ Zsigmond

PETKOVICS Kálmán

PETNEHÁZY Ferenc

PETŐFI Sándor

PETRI György

PETROLAY Margit

PETROVÁCZ István

PETRŐCI Bálint

PETRŐCZI Éva

PETRŐCZI Kata

PILINSZKY János

PILISI Lajos

PINCZÉSI Judit

PINTÉR Ákos

PINTÉR Ferenc

PINTÉR István

PINTÉR József

PLATTHY Adorján

PODOLSZKY József

POGÁNY József

POGONYI Antal

POLGÁR András

POLGÁR István

POLNER Zoltán

POMPÉRY János

PONGRÁTZ Béla

POPINI Albert

PÓSA Lajos

PÓSA Lajosné

POZSONYI Anna

PRAY György

PRÉM József

PUSZTAI János

RÁBA György

RÁCZ György

RÁCZ Kálmán

RÁCZ Mihály

RÁDAY Gedeon

RÁDAY Pál

RADNÓTI Miklós

RADÓ Antal

RADÓ György

RADÓ Lili

RADVÁNSZKY György

RADVÁNSZKY János

RAFFAI Sarolta

RAFFY Ádám

RAGÁLYI Tamás

RAGGAMBY András

RAJKA Teréz

RAJNA Ferenc

RÁJNIS József

RÁKOS Sándor

RÁKOSI Viktor

RÁKOSY Gergely

RAKOVSZKY Zsuzsa

RÁSKAI Ferenc

RASS Károly

RÁTKAI Károly

RÁTKAY László

RATKÓ József

RAY Antal

REGŐCZI Győző

REICHARD Piroska

REJTŐ Jenő

REMELLAY Gusztáv

REMÉNYI Béla

REMÉNYIK Sándor

REMENYIK Zsigmond

RÉTI Ödön

RÉVAI Károly

RÉVAI Miklós

RÉVAY József

RÉVÉSZ Béla

REVICZKY Gyula

RIDEG Sándor

RIEDL Frigyes

RIMAY János

RISKÓ Ignác

RITOÓK Emma

ROBOZ István

ROMÁN György

ROMHÁNYI József

RÓNA Tibor

RÓNAI Mihály András

RÓNASZEGI Miklós

RÓNAY György

ROSTY Zsigmond

ROZGONYI Iván

ROZVÁNYI Vilmos

RÓZSA András

RÓZSA Endre

RÓZSAVÖLGYI Mórné

ROZSNYAY Kálmán

RUBIN Szilárd

RUDNÓY Teréz

RUDNYÁNSZKY Gyula

RUFFY Péter

SÁFÁRY László

SAFFER Pál

SÁGHY Ferenc

SÁGI Márta

SÁGODI József

SAJÓ Aladár

SALAMON Ernő

SALAMON Ferenc

SALAMON László

SALAMON Pál

SALÁNKI György

SALGÓ Ernő

SALLAI Elemér

SAMARJAY Károly

SAMU János

SÁNDOR Imre

SÁNDOR István

SÁNDOR József

SÁNDOR Kálmán

SÁNTA Ferenc

SÁNTHA György

SÁRÁNDI József

SÁRKÖZI György

SARLÓ Sándor

SÁROSI Árpád

SÁROSI Gyula

SÁROSPATAKI István

SARUSI Mihály

SÁSDI Sándor

SASSY Csaba

SCHEDIUS Lajos

SCHNITZER Ignác

SCHÖPFLIN Aladár

SCHWAJDA György

SCOSSA Dezső

SEBES Árpád

SEBESI Ernő

SEBESI Jób

SEBESTYÉN Gábor

SEBŐK Éva

SEBŐK János

SEBŐK Zsigmond

SEGESVÁRI Bálint

SELLYÉI József

SEMJÉN Gyula

SERESS Imre

SERESTÉLY Béla

SERFŐZŐ Simon

SIGMOND István

SIKLÓS János

SIMÁI Kristóf

SIMÁI Mihály

SIMÁNDI Béla

SIMKÓ Tibor

SIMON István

SIMON Lajos

SIMON Magda

SIMONFFY András

SIMONKA György

SIMONYI Imre

SIMOR András

SINGEK Mihály

SINKA István

SINKÓ Ervin

SINKÓ Zoltán

SINKOVITS Péter

SIPKAY Barna

SÍPOS Domokos

SÍPOS Gyula

SÍPOS Iván

SMIDT Lajos

SOBOR Antal

SOLYMÁR József

SÓLYMOS Ida

SOLYMOSSY Olivér

SOLYMOSSY Sándor

SÓLYOM József

SÓLYOM László

SOMBORI Sándor

SOMFAI László

SOMLAY Károly

SOMLÓ Sándor

SOMLYÓ György

SOMLYÓ Zoltán

SOMMER János

SOMOGYI Pál

SOÓS Magda

SOÓS Zoltán

SŐTÉR István

SPANGÁR András

SPETYKÓ Gáspár

SPIRÓ György

STELLA Adorján

STETKA Éva

STÓB Zoltán

STOLLÁR Béla

STRÉM István

SUMONYI Zoltán

SUPKA Géza

SURÁNYI Miklós

SÜKEY Károly

SÜKÖSD Mihály

SÜMEGI Kálmán

SÜTŐ András

SÜTŐ Kálmán

SYLVESTER János

SZAÁK Lujza

SZABADFFY Elek

SZABADOS János

SZABADOS Sándor

SZABÉDI László

SZABÓ Béla

SZABÓ Dávid

SZABÓ Dezső

SZABÓ István

SZABÓ Lőrinc

SZABÓ Magda

SZABÓ Pál

SZABOLCSI Lajos

SZABOLCSKA Mihály

SZABÓNE Nogáll Janka

SZAKÁL Lajos

SZAKONYI Károly

SZÁLAI Csaba

SZÁLAI Imre

SZALATNAI Rezső

SZALAY Fruzsina

SZALAY Károly

SZALKAY Antal

SZÁMADÓ Ernő

SZAMOS Rudolf

SZÁNTHÓ Dénes

SZÁNTÓ György

SZÁNTÓ Tibor

SZÁRAZ György

SZÁSZ Béla

SZÁSZ Imre

SZÁSZ János

SZÁSZ Károly

SZÁSZI János

SZATHMÁRI Sándor

SZATHMÁRY Károly

SZATMÁRI Sándor

SZÁVA István

SZÁVAY Gyula

SZEBERÉNYI Lehel

SZÉCHENYI Zsigmond

SZÉCSÉN Mihály

SZÉCSI Ferenc

SZÉCSI Margit

SZEDER Katalin

SZEDERKÉNYI Anna

SZEGEDI István

SZEGEDI Lőrinc

SZEGŐ Károly

SZÉKÁCS József

SZÉKELY János

SZÉKELY Júlia

SZÉKELY Magda

SZÉKELY Tibor

SZEKRÉNYI Lajos

SZÉKUDVARI János

SZEKULA Jenő

SZELESTEY László

SZÉLPÁL Árpád

SZEMERE Attila

SZEMERE György

SZEMERE Miklós

SZEMERE Pál

SZEMES Zsuzsa

SZEMLÉR Ferenc

SZENCZEI László

SZENDREI József

SZENES Andor

SZENES Béla

SZENTELEKY Kornél

SZENTESSY Gyula

SZENTGALLAY Géza

SZENTGYÖRGYI Gábor

SZENTIMREI Jenő

SZENTIRMAY Elemér

SZENTIVÁNI Mihály

SZENTIVÁNYI Jenő

SZENTIVÁNYI Kálmán

SZENTKUTHY Miklós

SZENTMIHÁLYI Szabó Péter

SZENTMIKLÓSSY Alajos

SZENTPÉTERY Zsigmond

SZENTSEI György

SZENVEY József

SZENYEI Sándor

SZÉP Ernő

SZEPESI Attila

SZERB Antal

SZERDAHELYI Mihály

SZERELEMHEGYI András

SZERVÁC József

SZIGETHY Vilmos

SZIGETI József

SZIGLIGETI Ede

SZÍJGYÁRTÓ László

SZÍKLAY János

SZILÁGYI Ákos

SZILÁGYI András

SZILÁGYI Domokos

SZILÁGYI Géza

SZILI Leontin

SZILVÁSI Lajos

SZILY Ernő

SZINETÁR György

SZÍNI Gyula

SZÍNI Károly

SZINNAI Tivadar

SZINNYEI Júlia

SZIRÁKY Judit

SZIRMAI Károly

SZIRMAI Rezső

SZITÁSI Ferenc

SZÍVES Sándor

SZKÁROSI Endre

SZOBOTKA Tibor

SZOKOLY Géza

SZOMAHÁZY István

SZOMBATHY Viktor

SZOMOLÁNYI Imre

SZOMORY Dezső

SZOMORY Károly

SZOMRÁKY Sándor

SZŐCS Géza

SZŐKE József

SZŐKE Sándor

SZÖLLŐSI Zsigmond

SZÖLLŐSY Kálmán

SZÖLLŐSY Klára

SZŐNYI Sándor

SZÖVÉRDY Gyula

SZTÁRAI Máté

SZTÁRAI Mihály

SZTRÓKAY Kálmán

SZUCSICH Mária

SZŰCS Andor

SZŰCS Béla

SZŰCS Sándor

SZÜDI György

SZÜGYI Zoltán

SZÜTS István

SZÜTS László

TAAR Ferenc

TABÁK András

TABÉRY Géza

TABI László

TÁBORI Kornél

TÁBORI Róbert

TAKÁCS Imre

TAKÁCS Tibor

TAKÁCS Zsuzsa

TAKÁTS Gyula

TAKSONYI János

TALPASSY Tibor

TAMÁS Aladár

TAMÁS Gáspár

TAMÁS Mihály

TAMÁSFI Gyula

TAMÁSI Áron

TAMÁSI Lajos

TAMÁSSI György

TAMKÓ Sirató Károly

TANDORI Dezső

TARBAY Ede

TARCZAY Gizella

TARDY György

TARDY Lajos

TARI István

TARJÁN Vilmos

TÁRNOK Zoltán

TASS József

TATÁR Péter

TATAY Sándor

TAURINUS István

TAVASI Lajos

TAVASZY Sándor

TEKNŐS Péter

TELEGDI Kata

TELEKES Béla

TELEKI Ádám

TELEKI Domokos

TELEKI Ferenc

TELEKI László

TÉLFY Iván

TELLÉR Gyula

TEMESI Ferenc

TEMESVÁRI István

TEMESVÁRI Pelbárt

TÉNAGY Sándor

TEREH Géza

TERESCSÉNYI György

TERHES Sámuel

TERSÁNSZKY Józsi Jenő

TERTINA Mihály

TESINI Imre

TESSEDIK Ferenc

TESSENI Vencel

TEVELI Mihály

THAISZ András

THALY Kálmán

THEWREWK Emil

THEWREWK József

THIERY Árpád

THOMÉE József

THORDAI János

THURI György

THURY Zoltán

THURY Zsuzsa

THURZÓ Gábor

TIBOLDI István

TIBORC Zsigmond

TICHY Kálmán

TIHANYI Ernő

TÍMÁR György

TÍMÁR Máté

TINÓDI Lantos Sebestyén

TISZA Domokos

TISZAY Andor

TOKAJI György

TOKODY János

TOLDALAGI Pál

TOLDY Ferenc

TOLDY István

TOLNAI Bálint

TOLNAI Lajos

TOLVAY Imre

TOMA István

TOMCSA Sándor

TOMORI Jenő

TOMPA István

TOMPA László

TOMPA Mihály

TORDAI Sámuel

TORDON Ákos

TORKOS László

TORNAI József

TOROK Csaba

TORS Kálmán

TÓTFALUSI Kis Miklós

TÓTH Árpád

TÓTH Ede

TÓTH Kálmán

TÓTH Lőrinc

Tóth Sándor

TÓVÖLGYÍ Titusz

TŐKE Ferenc

TÖLTÉNYI Szaniszló

TÖMÖRKÉNY István

TÖMÖRY Péter

TÖRÖK Gyula

TÖRÖK Sándor

TÖRÖK Sophie

TÖRÖK Tamás

TŐZSÉR Árpád

TUBA Károly

TÚLI József

TURBÓK Attila

TURCSÁNYI Elek

TÚRI András

TÚRI Elemér

TUTSEK Anna

TÜSKÉS Tibor

UJFALVY Krisztina

ÚJHELYI János

ÚJHELYI Nándor

ÚJLAKI Antal

ÚJVÁRI Béla

ÚJVÁRI Erzsi

UJVÁRY Tamás

UNGVÁRY Rudolf

ÚRBÁN Ernő

ÚRBÁN Eszter

ÚRBÁN Gyula

ÚRHÁZY György

UTASI Mária

UTASSY József

ÜRMÖSY Sándor

ÜSTÖK Péter

VAÁD Ferenc

VACHOTT Sándor

VACHOTT Sándorné

VÁCI Mihály

VADÁSZ Ferenc

VADERNA József

VADNAI Károly

VADNAI László

VADNAY Dezső

VÁGHIDI Ferenc

VÁGI Miklós

VAHOT Imre

VAJDA János

VAJDA Péter

VAJDA Sándor

VAJDAKAMARÁSI Lőrinc

VAJKAY Károly

VALKA! András

VÁLYI Klára

VÁMOS Magda

VÁMOS Miklós

VÁNDOR Kálmán

VÁNDOR Lajos

VÁRADI Antal

VÁRADI Zsuzsa

VÁRADY Ferenc

VÁRADY Szabolcs

VARGA Imre

VARGA Katalin

VARGA Mihály

VARGHA Balázs

VARGHA Gyula

VÁRI Attila

VARJAS János

VÁRKONYI Anikó

VÁRKONYI Mihály

VÁRNAI Zseni

VÁRÓ Ferenc

VÁROSSY Mihály

VARRÓ Dezső

VARSÁGH János

VARSÁNYI György

VARSÁNYI Gyula

VÁRY Rezső

VÁSÁRHELYI Júlia

VASVÁRI István

VÁTH János

VATHY Zsuzsa

VÁZSONYI Endre

VÉCSEY Leó

VÉGEL László

VÉGH Antal

VÉGH György

VEKERDY Tamás

VERÁI János

VERANCSICS Antal

VEREBES István

VERES János

VERES Miklós

VERES Péter

VERESS Zoltán

VERŐ György

VERSEGHY Ferenc

VERSÉNYI György

VÉRTES József

VÉRTESI Arnold

VÉRTESI Károly

VÉRTESY Gyula

VESZELEI Károly

VÉSZI Endre

VESZTEG Ferenc

VETÉSI László

VETŐ Miklós

VIDA János

VIDA László

VIDOR Marcell

VIETÓRISZ József

VIHAR Béla

VILLÁNYI László

VIOLA József

VIRÁG Benedek

VIRÁGHALMI Ferenc

VITÁNYI János

VITÉZ Miklós

VITKOVICS Mihály

VOINOVICH Géza

VOJTINA Mátyás

VOZÁRI Dezső

VÖRÖSMARTY Mihály

VÖRÖSS István

WALLESZ Jenő

WALTER Gyula

WATHAY Ferenc

WEHNER Tibor

WEÖRES Sándor

WERNER Gyula

WESPÁNDY Balázs

WESSELÉNYI Miklós

WLASSICS Tibor

WOHL Janka

WOHL Stefánia

ZÁDOR András

ZÁGON István

ZÁGONI Ferenc

ZÁKÁNY Antal

ZAKARIÁS Sándor

ZALA József

ZALÁN Tibor

ZALÁR József

ZALKA Máté

ZALKA Miklós

ZAYMUS Gyula

ZBORAY Aladár

ZELEMÉRI László

ZELK Zoltán

ZEMPLÉNI Árpád

ZEYK János

ZICHY Antal

ZICHY Géza

ZIGÁNY Árpád

ZILAHI János

ZILAHY Károly

ZILAHY Lajos

ZIMRE Péter

ZIRIG Árpád

ZIVUSKA Jenő

ZOLNAY Vilmos

ZOLTÁN Péter

ZOLTÁN Vilmos

ZÓLYOMI Erzsébet

ZOMBORY Andor

ZOMBORY Gerő

ZÖLDI Márton

ZRÍNYI Miklós

ZSADÁNYI Oszkár

ZSÁMBOKI János

ZSEDÉNYI Aladár

ZSIGMOND Ede János

ZSIGRAY Julianna

ZSIKÓ Gyula

ZSOLDOS László

ZSOLDOS Péter

ZSOLT Béla

ZSOMBOR János

ZSÖGÖN Zoltán

ZSUTAI János

Nincsenek megjegyzések: